معادن سودده ترين و هواپيمايي زيانده ترين صنعت جهان شدند

صنعت معدن و نفت خام پرسود ترين صنعت جهان در سال 2008 شناخته شده است.
در گزارشي كه توسط نشريه اقتصادي فوربس از ميزان سوددهي 35 صنعت جهان در سال 2008 منتشر شده صنعت معدن و نفت خام در رتبه نخست قرار گرفته است.از كل سود بخش صنعت جهان در سال 2008، 19.8 درصد به صنعت معدن و نفت خام اختصاص داشته است.
صنعت هواپيمايي نيز در نقطه انتهايي اين رتبه بندي قرار گرفته است. سهم صنعت مذكور از سود بخش صنعت جهان در سال 2008 منفي 6.1 درصد بوده است.اين امر نشان مي دهد بحران اقتصادي جهان بيش از همه صنعت هواپيمايي را تحت تاثير قرار داده است چرا كه مسافرت هاي هوايي و گردشگري ارتباط مستقيمي با درآمد افراد دارد.
داروسازي با سهم 19.1 درصدي و صنعت سيگار با سهم 12.3 درصدي از سود بخش صنعت جهان در سال 2008 به ترتيب رتبه هاي دوم و سوم را از اين نظر به خود اختصاص داده اند.
صنايع غذايي با سهم 11.9 درصد، محصولات خانگي با سهم 9.9 درصدي، ارتباطات با سهم 7.5 درصدي، ماشين آلات صنعتي با سهم 7.1 درصدي، مصالح ساختماني با سهم 6.5 درصدي، صنعت دفاعي و هوافضا با سهم 6.2 درصدي و صنعت كشتيراني با سهم 6.1 درصدي نيز به ترتيب رتبه هاي چهارم تا دهم را به خود اختصاص داده اند.
رتبه ساير صنايع به ترتيب عبارت است از: ابزارهاي شبكه و ارتباطي،بانكداري، مشروبات الكلي، مراقبت هاي بهداشتي،فلزات، انرژي، مواد شيميايي، خرده فروشي، بازرگاني، پست، رايانه، توليد مواد غذايي، فروشگاه هاي غذا و دارو، بيمه املاك، ساختمان، پالايش نفت، كالاهاي صنعتي عمومي، بيمه عمر و بهداشت، خدمات، سرگرمي، وسايل الكترونيكي و الكتريكي، وسائل موتوري،عمده فروشي بهداشتي،و بخش مالي.
صنعت بانكداري كه در كانون بحران اقتصادي قرار داشته سهم 5.2 درصدي از سوددهي بخش صنعت جهان در سال 2008 را بدست آورده و در رتبه 12 قرار گرفته است.
صنعت ساختمان سازي نيز سهم 1.9 درصدي را بدست آورده و رتبه 25 را به خود اختصاص داده است.