شرکت #هواپیمایی_امارات یکصدوشانزدهمین هواپیمای #ارباس #A380 خود را دریافت کرد.

این هواپیما با رجیستر A6-EVL صبح ششم دسامبر 2020 تحویل شرکت هواپیمایی حامل پرچم اماراتمتحدهعربی شد. برپایه برنامهریزیها در ماه جاری میلادی، شرکت هواپیمایی #امارات دو فروند دیگر ارباس A380 دریافت خواهد کرد.

این پرندهها از آخرین ماموتهای تولیدی ارباس هستند و این شرکت بزودی خط تولید A380 را برای همیشه تعطیل خواهد کرد.

ـ