مراحل مدرنيزه کردن زيردريايي ديزلي- برقي سيندو ويجاي متعلق به نيروي دريايي هند در موسسه ازويزدوچکا روسيه پايان يافت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در آسياي ميانه، در اواسط ماه ژوئيه تمامي آزمونهاي زيردريايي "سيندو ويجاي" پايان يافته و تمامي نقايصي که بخاطر آنها روسيه تحويل زيردريايي به هند را به تعويق انداخته بود، رفع شدند.

زمان تحويل اين زيردريايي به علت مشکل مجموعه موشکي "Club-S" ويژه نابودسازي کشتيها و اهداف زميني در فواصل 200 کيلومتري، شش ماه به تعويق افتاده بود.

زيردريايي "سيندو ويجاي" چهارمين زيردريايي هندي است که در موسسه "ازويزدوچکا" روسيه تعمير و مدرنيزه ميشود و در ماه ژوئن 2005 وارد اين مرکز شده بود.

اين زيردريايي که در سنت پترزبورگ ساخته شده بود، در سال 1990 به نيروي دريايي هند تحويل داده شد. توان حرکت مستقل اين زيردريايي (بدون نياز به سوخت گيري يا بازگشت به پايگاه اصلي) 45 روز و عمق شناور شدن آن 300 متر است و ميتواند 52 نفر را در خود جاي دهد.

منبع خبر:نووستي