شرکت MBDA
شرکت اروپایی MBDA ازبزرگترین تولید کنندگان سامانه های مختلف موشکی دردنیا به شمار می رود که شمار کارکنان ان به حدود 11 هزار نفر می رسد. درسال گذشته میلادی این شرکت حدود 14 میلیارد یورو سفارش های مختلف داشته است.این شرکت درتوسعه بسیاری از محصولات مطرح موشکی دنیا که درادامه به انها اشاره خواهد شد نقش فعالی ایفا نموده است.این شرکت نمونه ای بسیار موفق ازادغام وبه کار گیری شرکت ها وافرادی از ملیت های مختلف برای توسعه ی سامانه های یکپارچه به شمار می رود.درحال حاضر بیش از 40 هزار فروند از موشک های ساخت شرکت دراختیار نیروهای مسلح کشور های مختلف قرار دارند. مدیر عامل شرکت مروان لهود است.
سهام داران اصلی شرکت :شرکتهای بی ای ای سیستمز ازانگلستان_ادز اروپا_وفینمکانیکای ایتالیا هستند.این سه شرکت به ترتیب 37/5_37/5_25 درصد شهام شرکت رادراختیار دارند.شرکت دفترها وتاسیسات مختلفی دربسیاری ازنقاط اروپا وسراسر جهان دارد.تقویت همکاری های موشکی دربین کشورهای اروپایی وتاسیس شرکت های چند ملیتی ازسال 1996 اغاز شد.دران سال بخش هایی از شرکت های ماترادیفنس وبی ای ای داینامیکس با یکدیگر ادغام شدند وماترا بی ای ای داینامکس یا ام بی دی راتشکیل دادند.دردسامبر 2001ام بی دی به همراه ایروسپتا یل مارتا_ادز والنیا مارکونی سیستمز که خود حاصل ادغام شرکت سامانه های دفاعی مارکونی با النیا دیفسیا بود _شرکت های بزرگ اروپایی ام بی دی ای راتاسیس نمودند .دراین میان ادغام های کوچک دیگری نیز صورت گرفت .
وضعیت مالی وفعالیت های تجاری :درخصوص وضعیت مالی شرکت اطلاعات جزیی دردست نیست .اما شاید کافی باشد بدانید که این شرکت درسال مالی 2006بیش از 70 مشتری داشت که قراردادهای بسته شده با ان ها وسفارش های دریافت شده از انان ارزشی درحدود 14 میلیار دلار داشته اند. گردش مالی این شرکت درسال مالی 2006 تقریبا 3/5 میلیارد یورو بوده است .بیش از 45 محصول این شرکت درحال تولید هستند وعملیاتی شده اند وافزون بر 30 محصول دیگر نیز در دست توسعهمی باشند .همچنین شرکت پروژه هایی مشترک با دیگر صنایع بزرگ دفاعی دنیا دردست انجام داردکه از جمله ی ان ها می توان به توسعه ی موشک هدایت شونده ضد تشعشع با شرکت ای تی کی موشک اسرام همچنین ای اس اس ام با شرکت ریتون _سامانه ی جی ام ال اراس با شرکت لاکهید مارتین وسامانه یجی دم با شرکت بوئینگ اشاره نمود.
راهبرد:
راهبرد های اصلی شرکت عبارتند از :
ایجاد حفظ یک رابطه ی تجاری بلند مدت با مشتریان
تبدیل شدن به یک انتخاب جهانی با بکار گیری فناوری های نوین تجاری
فراهم کردن نیاز های مشتریان با حداقل هزینه وزمان
فراهم کردن بهترین خدمات پشتیبانی وحمایتی برای مشتریان
تعهد به مشتریان ورفع مشکلات ودرخواست های ان ها درسریعترینزمان ممکن
محصولات:
محصولا ساخت شرکت رامی توان به بخش های زیر دسته بندی نمود:
1_سامانه های موشکی هوا به هوا:
شرکت سامانه های موشکی هوا به هوای بسیار پیرفته ای تولید می نماید که از جمله ی انها می توان به موشک های میکا_اسپکترا_اسرام_سفیر400_متئور اشاره نمود.
سامانه موشکی هوا به هوای میکا:شرکت توسعه موشک رادردههی 90 اعز کرد این سامانه تنها موشک هوا به هوای دنیاست که می تواند به انجام تمامی مامورت های دفاع هوایی بپردازد ومی توان گفت ازاین نظر میکا باعث ایجاد تحولی عظیم دراین گونه سامانه ها شده است .این موشک از تجهیزات جمینگ وجنگ الکترونیک پیشرفته ای بهره می برد.ازدیگر نکات مهم درساختار این موشک قابلیت ان برای استفاده از هر دو سامانه ی هدایت راداری فعال وهدایت مادون قرمز است .موشک میکا سبک وکم حجم است وقابلیت مانور بسیار بالایی دارد.وزن این موشک 112کیلوگرم طول ان 3/1متروقطرش16شانتی متر می باشد .برد این موشک که قابلیت قفل کردن بر روی هدف قبل وبعد از شلیک راداردبین 500متر تا 60کیلومتر است
2-سامانه های پدافند هوایی زمین پایه
دراین حوزه نیز سامانه های مختلفی چون جرناس_میسترال_استر_اسپادا2000راتولید می نماید .
سامانه پدافند هوایی جرناس:
سامانه جرناس برای مقابله با انواع تهدید های هوایی مانند هواپیما_پهباد وموشک های کروز طراحی شده است .این موشک قادر است درهرگونه شرایط اب وهوایی ومحیط الکترومغناطیسی مغشوش ماموریت خود رابه بهترین شکل ممکنانجام دهد.این موشک درنیروی هوایی انگلیس به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد.اخیرا ماللزی نیز می خواهد این سامانه را بخرد وشرکت درحال تولید سفارش های مالزی است.سامانه جرناس از سه بخش تشکیل شده یک لانچر هشت تایی یک رادار سه بعدی که می تواند بیش از 75 هدف را به طور هم زمان ردیابی نماید ویک ره یاب راداری با قدرت تفکیک بسیار بالا که درهر گونه شرایط اب وهوایی قادر به انجام بی نقص فعالیت های خود می باشد درحال حاظر بیش از 10کشور دنیا (_عمان _سوییس _ترکیه و...). ازاین سامانه استفاده می کنند.موشک جرناس 43 کیلوگرم وزن و2/4متر طول و16/6سانتی متر قطر دارد.برد موثر این موشک بیش از 8کیلومتر است وسرعت ان نیز 2/5ماخ می رسد.
3-سامانه های ضد زره وضد سنگر
شرکت دو سامانه ی موشکی ضد زره مخصوص صحنه های نبرد تولید می نماید که اریکس ومیلان -ای نام دارند.
سامانه موشکی اریکس
موشک اریکس یک سامانه ی چند منظوره است که می توان ان را هم علیه اهداف زرهی مانند تانک ها وهم علیه سنگرهاو ساختمان های محکم به کار گرفت .این موشک تنها به یک نفر خدمه نیاز دارد ومی توان از ان درتمامی ساعات شبانه روز وحتی در زمان هایی که دید بسیار کمی وجود دارد استفاده نمود.اریکس درواقع اولین سامانه از نسل سوم خانواده ی موشک های نیروی پیاده به شمار میرود. بیش از 95 درصد تست های این سامانه تا به حال با موفقیت بوده اند.این موشک درسال 1993 عملیاتی شده است وتا به حال بیش از 52 هزار سفارش از کشورهای نروژ-برزیل-کانادا-فرانسه-مالزی برای ان تسلیم شده است
وزنر موشک لانچر ودوربین ان با هم در حدو.د 20 کیلوگرم می باشد.این موشک 0/29 متر طول و13/5متر قطر دارد.موشک اریکس که می تواند تا 2/5 متر دراهداف مستحکم نفوذ کند بین 50 تا 600متر برد دارد.
4-سامانه های هوا به زمینک
درحوزه سامانه های هوا به زمین شرکت محصول پی جی ام واستورم شدو راارایه کرده است .
سامانه هوا به زمین پی جی ام:
موشک پی جی ام سلاحی بسیار مناسببرای ماموریت هایی است که دران ها نابودی کامل هدف با ایجاد کمترین صدمات وتخریب های جانبی مد نظر است. این موشک می تواند برای انهدام تاسیسات -ساختمانها-سایتراداری -مراکز فرماندهی-خودروهای زرهی و..مورد استفاده وا قع شود.موشک پی جی ام از ماژول های رایانه ای ولینک های داده بسیار پیشرفته ای بهره می برد. این موشک قادر به انجام ماموریت خود درتمامی ساعات شبانه روز ودر بدترین شرایط اب وهوایی می باشد .پی جی ام رامی توان بر روی جنگنده های مختلفی چون اف-16 ومیراژ2000نصب نمود وبه کار گرفت.این موشک دوگونه 500و2000دارد.موشک پی جی ام -500از یکسرجنگی 500پوندی ودیگری از یک سرجنگی 2000پوندی بهره می برند.موشک پی جی ام -500دارای وزن 400کیلوگرم و3/38مترطول و35/5سانتی متر قطر است .بسته به ارتفاع شلیک این سامانه بین 15تا 30 کیلومنر برد دارد.5-فناوری های موشکی
تحقیق بر روی فناوری های موشکی وتوسعه ی ان ها همواره یکی ازموضوعات با اهمیت درنزد مسوولان شرکت بوده است.درحال حاضر کارشناسان این شرکت بر روی فناوری های گوناگونی مانند ایرودینامیک -هدایت وکنترل-پردازش تصویر -رادارگریزی وپیشرانش به تحقیق وتوسعه مشغول هستند.ازاین فناوری درساخت سامانه های موشکی وطراحی وتولید محصولات دیگری همچون شبیه سازی های رایانه ای -برنامه-ونرم افزارهای کنترلی وتاسیسات تست پیشرفته استفاده می شود