سیاره شناسان اسپانیایی به تازگی اطلاعات مربوط به دو توفان از گازهای جوشان را که در حدود یکسال قبل سطح سیاره غول پیکر مشتری را در هم نوردیدند تشریح کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه اسپانیا در پائیس واسکو که نتایج تحقیقات خود را در مجله نیچر منتشر کرده اند، اظهار داشتند که در حدود یکسال قبل در مارس گذشته دو توفان از گازهای جوشان را که در سطح سیاره مشتری جریان یافته اند رصد کرده اند.

تنها اطلاعاتی که تاکنون دانشمندان درباره این دو توفان بسیار شدید در اختیار داشتند نشان می داد که این توفانها به صورت دوره ای از سطح این سیاره غول پیکر عبور می کنند. اکنون این دانشمندان موفق شدند فورانهای گازی عظیم این توفانها را رصد کنند.

این گروه فعالیت فورانهای گازی مشتری را با استفاده از تلسکوپ فضایی هابل، تلسکوپ مادون قرمز Facility در جزایر هاوایی و تلسکوپهای جزایر قناری مشاهده کردند.

بررسی این اطلاعات نشان می دهد که بخارات گازی که در مدت این توفانها جابجا می شوند ترکیباتی از آمونیاک منجمد و آب هستند که با سرعتی در حدود 600 کیلومتر بر ساعت به طرف جو پرتاب می شوند و ابرهایی به وسعت حدود 30 کیلومتر تولید می کنند.

به گفته دانشمندان اسپانیایی، این توفانها نقش مهمی در حرکت و سیکل اتمسفری مشتری ایفا می کنند.

این سیاره شناسان اظهار داشتند: "مشتری یک لابراتوار طبیعی است که حتی سیارات دیگر منظومه شمسی را تغییر می دهد."

http://mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=627125