سود شركت هواپيماسازي بوئينگ در سه ماهه نخست سال جاري ميلادي 27 درصد افزايش يافت.به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه خبري شين هوا؛ در سه ماهه نخست امسال بوئينگ 877 ميليون دلار يا يك دلار و 13 سنت در هر سهم سود كسب كرد كه اين رقم در زمان مشابه در سال گذشته ميلادي 692 ميليون دلار معادل 88 سنت در هر سهم بود.درآمد اين شركت نيز با هشت درصد افزايش در زمان مشابه از 14 ميليارد و 300 ميليون دلار به 15 ميليارد و 400 ميليون دلار رسيد.بر اساس اين گزارش؛ تحويل 106 هواپيماي باربري به مشتريان و كاهش هزينهها مهمترين عوامل افزايش سود اين شركت در سه ماهه نخست سال بودهاند.بنابراين گزارش؛ اين شركت در سه ماهه مذكور سفارش هايي به ارزش 262 ميليارد دلار دريافت كرده كه در مقايسه با سال گذشته 23 درصد افزايش داشته است.يادآور ميشود؛ بوئينگ نيمي از تجارت خود را در زمينه فروش هواپيماي باربري و نيمي ديگر را از قراردادهاي دولتي تامين ميكند.:wink: