اگر با موتورها اشنايي داشته باشيد ميدانيد كه هم 108902 در مورد قدرت يك موتور عدد نجومي ست و هم 102 دور در دقيقه بسيار كم و غير و عادي ست . در موتور اتومبيل شما وقتي كه بي حركت ايستاده ايد به صورت نرمال در حدود 1000 دور در دقيقه گردش وجود دارد ...

اما خوب اين اعداد در مورد Wartsila-Sulzer RTA96-C كه يك موتور ديزلي دو زمانه است استثنا مي باشد . اين موتور بزرگترين و قويترين موتور ديزلي دنيا ميباشد . Aioi Works of Japan's Diesel United سازنده اين موتور غول پيكر مي باشد . اين موتور از 6 تا 14 سيلندر ساخته ميشود كه به صورت خطي است . اين موتور براي استفاده در كشتي هاي عظيم طراحي شده است .

براي اينكه به عظمت اين موتور پي ببريد برخي از اعداد را در مورد اين موتور برايتان ذكر ميكنم : cylinder bore = 38" و stroke = 98" و

Each cylinder displacement = 111,143 cubic inches (1820 liters) و هر سيلندر قدرتي معادل 7780 اسب بخار را توليد ميكند . براي موتور 14 سيلندر Total displacement =1,556,002 cubic inches (25,480 liters) و ) در اين موتور در ماكزيمم قدرت 0.278 lbs per hp per مي باشد و در زماني كه بسيار اقتصادي كار كند اين مقدار به 0.260 lbs per hp per hour خواهد رسيد . همچنين در اين زمان بازده موتور 50 درصد خواهد بود .Some facts on the 14 cylinder versionTotal engine weight: 2300 tons (The crankshaft alone weighs 300 tons

Length: 89 feet

Height: 44 feet

Maximum power: 108,920 hp at 102 rpm

Maximum torque: 5,608,312 lb/ft at 102rpmشايد اعداد بالا برايتان كمي نا اشنا باشند براي اينكه اين اعداد برايتان ملموس تر باشد بايد اعداد بالا را در مورد يك موتور كه در هواپيمايي استفاده مي شود را نيز ذكر كنم . در هواپيمايي BSFC در 0.40 تا 0.60 lbs/h/hr مي باشد و بازده اين موتورها نيز در حدود 25 تا 30 درصد است .اين موتور در ماكزيمم قدرت خود وقتي كه 14 سيلندر داشته باشد حدود 1660 گالن سوخت سنگين در ساعت مصرف ميكند .ساختار داخلي اين موتور تا حدودي با آنچه قبلا ديده ايد متفاوت است .شاتون (Connecting Rod) مستقيما به پيستون متصل نمي شود . همانطور كه در شكل مشخص است شاتون به ميله اي كه Piston Rod خوانده مي شود متصل است كه اين ميله در يك كانال راهنما (Guide Channel) حركت ميكند . كه نهايتا اين ميله در بالا به پيستون متصل مي شود . به نظر مي رسد اين سيستم براي جذب نيروي هاي جانبي اي كه توسط پيستون توليد مي شود طراحي شده باشد . اين نيرو ها در موتور هاي معمولي هم وجود دارند اما با دليل كوچكي زياد مورد توجه نيستند و با همين وجود در طول زمان باعث اين مي شوند كه گپ هاي بين پيستون و سيلندر از تنظيم خارج شود .

عكسهاي زير را جهت ديدن عظمت اين موتور تماشا كنيد :عکس بالا نمایی از میل لنگ این موتور در کنار یکی از پرسنل برای نشان دادن عظمت این موتور.

:o :oعکس بالا نمایی از یکی از پیستونهای این موتور میباشد.و بالاخره ERROR!

=D> =D> =D> =D> =D>