PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : طی تفاهمنامهای شرکت فرودگاهها با بهرهبرداری ارایه خدمات فرودگاهی تحت تاثیر عملکرد بهرهبردارانmaysampilot
13-09-2016, 21:13
مدیر نظارت بر کیفیت خدمات فرودگاهی با بیان اینکه به زودی تفاهمنامه SLAمیان شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران با هر یک از بهرهبرداران فرودگاهی منعقد میشود، گفت: در بخشی از این تفاهمنامه فرودگاهها بابت خدماتی که به شرکتهای هواپیمایی ارایه میدهند، خواستار عرضه سرویس مسافری مناسب توسط شرکتهای هواپیمایی در فرودگاهها شده و در غیر این صورت سرویسهای خدماتی به ایرلاینها متناسب عملکرد آنها میشود.
بهمن باقری در گفتوگو با روابط عمومی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران به مناسبت فرارسیدن نخستین سالگرد اجرای طرح تحول خدمات نوین فرودگاهی عنوان کرد: این دفتر کیفیت خدماترسانی فرودگاهها به مسافران را با خط کشی از معیارها و شاخصها اندازگیری میکند. در واقع، این اقدام با هدف سنجش و ارزیابی فرودگاهها در دنیا صورت میگیرد.
وی ادامه داد: شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران به عنوان مالک فرودگاههای کشور شناخته میشود در حالی که بخشی از ارایه خدمات به مسافران برعهده این شرکت است و بخشهای دیگر خدمات سفرهای هوایی را شرکتهای هواپیمایی، سپاه حفاظت هواپیمایی، گمرک و گذرنامه ارایه میدهند. بنابراین، امکان خلل در ارایه خدمات در هر یک از این بخشها وجود دارد که عملکرد سایر بخشها را هم تحت تاثیر خود قرار میدهد.
به گفته مدیر نظارت بر کیفیت خدمات فرودگاهی، در قراردادی که شرکت فرودگاهها با ایرلاینها و هر یک از مبادی بهرهبرداری در فرودگاههای ایران منعقد کرده است، جای خالی میزان کیفیت ارایه خدمات وجود دارد. کمیته SLA به دنبال تهیه و تنظیم یک چهارچوب تفاهمنامه کیفیت مبتنی بر استانداردهایی بینالمللی است. این تفاهمنامه «همترازی» است به این معنا که فرودگاهها خدماتی را به ایرلاینها ارایه میدهند و در قبال آن از ایرلاینها خواستار ارایه سرویس مسافری مناسب در فرودگاهها هستند.
باقری یادآور شد: کیفیت خدمات مسافری در تفاهمنامه SLA مشخص شده است. این تفاهمنامه در آینده بسیار نزدیک میان مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران با هر یک از بهرهبرداران فرودگاهی منعقد میشود. طی این تفاهمنامه شرکتهای هواپیمایی و سایر بهرهبرداران بر اساس و متناسب با خدماتی که به مسافران ارایه میدهند، در فرودگاهها سرویس دریافت میکنند. این سیستم و مکانیزم تشویقی است و در حقیقت به وسیله آن، به دنبال ارتقای سطح خدمات مسافری در فرودگاهها هستیم.