PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : توقف زاگرس دراصفهان بخاطربدهیdogFighter
21-01-2016, 07:30
اجتماعی>حوادث-

دیروز مدیر فرودگاه اصفهان از پرواز شماره ٤٠٦٩ شرکت هواپیمایی زاگرس بهدلیل بدهی جلوگیری کرد. قرار بود با این پرواز ١٦٢ مسافر در ساعت ١١ صبح به سمت عسلویه پرواز کند که نشد.

دیروز مدیر فرودگاه اصفهان از پرواز شماره ٤٠٦٩ شرکت هواپیمایی زاگرس بهدلیل بدهی جلوگیری کرد. قرار بود با این پرواز ١٦٢ مسافر در ساعت ١١ صبح به سمت عسلویه پرواز کند که نشد.

به گزارش «9صبح»، آنگونه که هوشنگ صدیق، مدیرعامل شرکت هواپیمایی زاگرس، روایت میکند؛ هواپیمای بویینگ MD این شرکت قرار بود در قالب یک پکیچ، از تهران به عسلویه، از آنجا به اصفهان، دوباره به عسلویه، سپس به شیراز و در آخر به تهران پرواز کند که مسافران پرواز اصفهان- عسلویه آن هواپیما، پس از معطلی حدود چهارساعته از ساعت ١١ تا ١٤:٥٠ دقیقه دیروز، به خانه برگشتند. صدیق از تلاشهای خود برای انجام پرواز میگوید: ما به هر جایی که میتوانستیم زنگ زدیم، اما هیچ جواب قانعکنندهای نگرفتیم. البته پس از رایزنیهای بسیار با پرواز موافقت شد، اما بهدلیل بازگشت مسافران، هواپیما، خالی به سمت عسلویه پرواز کرد تا حداقل مسافران عسلویه به شیراز را منتقل کند. البته معلوم نیست پرواز عسلویه به شیراز هم انجام شود.

مدیرعامل شرکت هواپیمایی زاگرس دلیل جلوگیری از پرواز را بدهی عنوان میکند: رئیس فرودگاه اصفهان، جلو پرواز را گرفت و به مسافران اجازه سوارشدن نداد و گفت بدهکار هستید. ما بدهکاری خود به فرودگاه را بابت ارائه خدمات قبول داریم، اما همه ایرلاینها بدهکار هستند. بدهی ما در حدی نیست که جلوي پرواز را بگیرند. گرچه او در زمان مصاحبه، میزان دقیق بدهی ایرلاین زاگرس به شرکت فرودگاهها را در خاطر ندارد، اما میگوید طبق گفته رئیس فرودگاه، بدهی ما حدود یکمیلیاردو ٢٠٠ تا
يكميلياردو ٣٠٠میلیون تومان است که ١٥٠میلیونتومان آن را ١١ دی پرداختهایم و برای ١٥٠ میلیون تومان آن هم چکی به تاریخ دیروز داده بودیم که وصول شده است. مدیرعامل شرکت هواپیمایی زاگرس به «آییننامه اجرائی ماده ٦٣ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» استناد میکند که به قول او تکلیف همه را مشخص کرده است. در ماده ١٥ این آییننامه آمده است: «شرکتهای هواپیمایی مکلفند حداکثر سه ماه پس از وصول صورتحساب بهای خدمات فرودگاهی و هوانوردی، نسبت به واریز آن به حساب درآمدهای شرکت فرودگاههای کشور اقدام کنند». در تبصرههای این ماده گفته شده: «در صورت عدم پرداخت بهموقع مبالغ مندرج در ماده ١٥ این آییننامه توسط شرکتهای هواپیمایی استفادهکننده، سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاههای کشور مجاز به انجام این اقدامات خواهند بود: «الف: ارسال دو بار اخطار کتبی به فاصله ١٥ روز. ب: تعلیق صدور کلیه مجوزهای پروازی یک ماه پس از ارسال آخرین اخطار کتبی به پیشنهاد شرکت فرودگاههای کشور و توسط سازمان هواپیمایی کشوری». صدیق تأکید میکند طبق این ماده از قانون، اولا برای تسویه بدهی به ایرلاینها فرصت داده شده...

... و در صورت پرداختنکردن نیز اول اخطار میگیرند و در مرحله بعد اگر بدهی را تسویه نکردند، دیگر به آنها اجازه پرواز نمیدهند؛ نه اینکه شرکت فرودگاههای کشور اجازه پرواز میدهد از عسلویه مسافر را به اصفهان بیاوریم و بعد از پرواز ما جلوگیری کند. او با ابراز نگرانی از این رفتار در دیگر فرودگاهها، اظهار میکند: این مسائل را هفته گذشته، در حضور مدیرعامل شرکتفرودگاهها، خدمت وزیر راه و شهرسازی نیز مطرح کردیم، اما باز هم این وضعیت ادامه دارد.
به گفته مدیرعامل شرکت هواپیمایی زاگرس، تمام ١٦٢ مسافر این پرواز پس از چند ساعت معطلی به خانه برگشتهاند و توجیه مدیر فرودگاه اصفهان نیز این بوده که هواپیمایی زاگرس به فرودگاه اصفهان بدهکار است درحالیکه فرودگاه هم به پیمانکاران خود بدهکار است.
گرچه تلاش برای گفتوگو با مدیر فرودگاه اصفهان بینتیجه بود اما تماس با یدالله آقایی، مدیر روابط عمومی شرکت فرودگاههای کشور، توانست زوایای پنهان ماجرا را روشن کند. آقایی پس از شنیدن اظهارات ارائهشده از سوی مدیرعامل شرکت هواپیمایی زاگرس، ضمن تأکید بر پایبندی شرکت فرودگاههای کشور به ماده ١٥ و تبصرههای «آییننامه اجرائی ماده (٦٣) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین»، از مصوبهای در شرکت فرودگاههای کشور یاد میکند که همه ایرلاینها نیز در جریان آن هستند مبنی بر اینکه: «شرکت فرودگاههای کشور، پروازهای برنامهای شرکتهای هواپیمایی را برگزار میکند اما هرگز با پروازهای فوقالعاده شرکتهای هواپیمایی بدهکار، پیش از تسویه بدهیهای قبلی، موافقت نمیکند». به گفته وی، مهلت سهماهه ماده ١٥ برای تسویه بدهی شرکتهای هواپیمایی محفوظ است اما ایرلاینها برای انجام پروازهای فوقالعاده باید بدهیهایی که بیش از سه ماه از وصول صورتحساب آن گذشته را تسویه کنند وگرنه هرگز کانتری به پرواز آنها اختصاص پیدا نمیکند. او بر این مسئله تأکید و ایرلاین زاگرس را مقصر صددرصدی ماجرای فرودگاه اصفهان معرفی میکند. بر اساس آنچه مدیر روابط عمومی شرکت فرودگاههای کشور، به «شرق» میگوید، پرواز شماره ٤٠٦٩، یک پرواز فوقالعاده و چارتر در مسیر عسلویه- اصفهان- عسلویه بوده است. طبق دستورالعمل شرکت فرودگاههای کشور، ایرلاینها باید برنامه پروازهای فوقالعاده خود را به فرودگاهها اعلام کنند تا مشخص شود آیا فرودگاه میتواند آن پرواز را انجام دهد یا نه. گویا هواپیمایی زاگرس دیروز صبح نامهای به فرودگاه اصفهان فرستاده و وقتی این نامه به دست اداره کل مهرآباد میرسد، بلافاصله پاسخ میدهند با این پرواز، موافقت نمیشود مگر اینکه تسویهحساب کنید. یعنی قبل از اینکه هواپیما از عسلویه به اصفهان پرواز کند، ایرلاین زاگرس آگاه شده که با پرواز فوقالعاده اصفهان-عسلویه موافقت نمیشود و اصلا کانتری به این پرواز نمیدهند. آقایی، اظهارات مدیرعامل شرکت هواپیمایی زاگرس را تلاشی برای جوسازی رسانهای میداند و با اشاره به جلساتی که بین شرکت فرودگاههای کشور و ایرلاینها برگزار میشود، میگوید: چند ماه پیش نیز این ایرلاین با فرودگاه اصفهان مشکل داشت، درحالیکه این فرودگاه مشکلی با هیچکدام از ایرلاینها ندارد و موظف است تحت ضوابط موجود به ایرلاینها خدمات ارائه کند. او معتقد است آییننامهها و دستورالعملهای شرکت فرودگاههای کشور به گونهای نیست که کسی بتواند با سلیقه شخصی، تصمیمی اتخاذ کند. شرکتهای هواپیمایی به هر فرودگاهی بروند، بر اساس تعرفههای مصوب و ضوابط قانونی، در ازای خدماتی که به آنها ارائه میشود، صورتحسابی میگیرند که باید آن را به فرودگاه بپردازند. آقایی با استناد به پاسخی که شرکت فرودگاهها به درخواست پرواز فوقالعاده شرکت هواپیمایی زاگرس داده است، خطاب به مسئولان این شرکت میگوید: چرا وقتی با درخواست پرواز فوقالعاده شرکت موافقت نشده است، برای پرواز بلیت فروختهاند و بعد از جلوگیری از پرواز هم، خود را حقبهجانب میدانند و با تحت فشار قراردادن شرکت فرودگاههای کشور، قصد دارند مردم و شرکت فرودگاهها را رودرروی هم قرار دهند. آنگونهکه مدیر روابط عمومی شرکت فرودگاههای کشور میگوید، شرکتهای هواپیمایی حدود ٧٠٠ میلیارد تومان به شرکت فرودگاههای کشور بدهکار هستند که فرایند تسویه آن نیز بسیار کند است. علاوه بر این، روی قیمت بلیت مسافران پرواز داخلی هفت هزار تومان و برای بلیت مسافران پروازهای خارجی ٣٥ هزار تومان به عنوان «عوارض مسافران فرودگاهی» به نمایندگی از شرکت فرودگاهها دریافت میکنند که کلا متعلق به شرکت فرودگاههای کشور است و مستقیما باید به حساب شرکت واریز کنند اما همین مبلغ را نیز نمیپردازند و به بدهی آنها افزوده میشود. بر اساس پیگیری «شرق» از مدیر روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی، شرکت زاگرس مبلغ ١٤میلیارد و ٣٢٢ میلیون و ٥٣٥ هزار و ٥٠٣ ریال به فرودگاه اصفهان بدهکار است که ظاهرا پرداخت نشده است.

*شرق

http://9sobh.ir/fa/news/46009/%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D9%87%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8ASent from my D5803 using Tapatalk

arta air
22-01-2016, 02:01
پرواز عسلويه به شيراز با تاخير ٤ ساعته و با ام دي به ريجستر EP-ZAM انجام شد


Sent from my iPhone using Tapatalk