PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : ماده تاريك توسط سياه چاله ها جذب نميشود!Behrang
12-11-2013, 21:38
برخلاف تصورات گذشته ستاره شناسان دريافتند كه ماده تاريك توسط سياه چاله ها جذب نميشوند.
به گزارش خبرنگار گروه فناوريهاي نوين باشگاه خبرنگاران (http://yjc.ir/fa/services/7)، ماده تاريك يك ماده نامرئي است كه وجود آن توسط گرانش ايجاد شده در اطراف آنها اثبات مي شود و حدود 23 درصد جهان را همين مواد تشكيل داده اند. سياه چاله ها يكي از اجرام پرگرانش و داراي نيروي جاذبه بسيار زيادي است كه اين نيروي جاذبه بر اجسام اطراف نيز تأثير گذاشته و آنها را نيز جذب خود مي كند. تاكنون ستارهشناسان تصور مي كردند كه سياه چاله ها با اعمال نيروي جاذبه بسيار قوي مي توانند به ماده تاريك اثر گذاشته و آن را نيز همانند تمام اجرام اطراف خود ببلعد.
در حالي كه تحقيقات جديد دانشمندان نشان مي دهد كه ماده تاريك توسط سياه چاله ها جذب نمي شود و دريافتند كه سرعت عمل جذب شدن بسيار نسبت به ميزان ماده تاريك يافت شده در مجاورت سياه چاله بستگي دارد

AMG
14-11-2013, 19:54
1- با سپاس از بهرنگ نازنین, ولی بنپایه ای که در نوشتار ایشون آمده شما را تنها به تارنمای خبرگزاری میبره و نه به خود ِ خبر. خود ِ خبر اینجاست: http://www.yjc.ir/fa/news/4630263/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%87%E2%80%8C-%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%86%D9%85%D9%8A%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF

2- این خبر برمیگرده به بیش از 3 سال پیش ( مارچ 2010 ) و گمان میکنم پس از اینهمه زمان, "باشگاه خبرنگاران" تازه اینجا رو دیده: http://www.universetoday.com/60422/

3- من دانشنوشتی (=مقاله ی علمی) که همه ی اینداستان از آنجا سرچشمه گرفته رو خوندم (اینجا: http://arxiv.org/pdf/1002.0553v1.pdf)

پژوهشگرانی که این پژوهش رو انجام دادند, همه ی اندازه های سیاهچاله ها رو بررسی نکردند.
پژوهشگرانی که این پژوهش رو انجام دادند, تنها ماده ی تاریکی که در هاله ی برخی کهکشانهاست رو بررسی کردند
و
و
وبنابراین گمان نمیکنم گفتن اینکه "ماده تاريك توسط سياه چاله ها جذب نميشود", چندان درست باشه...به ویژه اینکه خود ِ پژوهشگرانی که این دانشنوشت رو نوشتند هم هرگز چنین نگفتند.


فرنام (=عنوان) نوشتاری که در http://www.universetoday.com/60422/ هست هم بنابراین چندان درست نیست, بویژه اینکه هنگامی که نوشتارش رو میخونیم میبینیم برای نمونه میگه :

The researchers modeled the way in which the dark matter is absorbed by black holes and found that the rate at which this happens is very sensitive to the amount of dark matter found in the black holes’ vicinity Read more: http://www.universetoday.com/60422/astronomers-find-black-holes-do-not-absorb-dark-matter/#ixzz2kdjPFZLeروی همرفته در 3 سال گذشته دانش ما در این زمینه بسیار بیشتر شده ...تلاش میکنم اگر داده ی درست و تازه ای در اینزمینه یافتم, همیجا قرارش بدم.

Maryam Mehri
16-11-2013, 18:14
هیچ سیاه چاله ای از ماده ی تاریک یافته نشد.http://hupaa.com/db/pages/2013/11/16/004/zimg_001_477.jpg

تحلیلِ دادههای مربوط به همگراییِ گرانشی که از ماموریتِ کپلر به دست آمده، حدهای تازهای بر روی بازهی جرمیِ مجاز برای سیاهچالههای ساختهشده از مادهی تاریک تعیین میکند. بنابر این حدگذاریِ تازه، سیاهچالهی مادهی تاریک که جرمِ آن در حدودِ 10-3 برابرِ جرمِ کرهی زمین باشد، نمیتواند درونِ کهکشانِ راهِ شیری وجود داشته باشد.

مادهی تاریک به چنان معمایی برای ما تبدیل شده که حتی نمیدانیم از ذراتِ میکروسکوپی ساخته شده و یا از اجرامِ ماکروسکوپی. اگر مادهی تاریک ساختاری ماکروسکوپی داشته باشد ممکن است از سیاهچالههای نسبتاً کوچکی تشکیل یافته باشد که در زمانِ کیهانِ آغازین ایجاد شدهاند. در این صورت باید بتوانیم به کمکِ اثرِ همگراییِ گرانشی برای ستارههای پسزمینه، یکی از این سیاهچالههای به اصطلاح نخستین را ببینیم. ماموریتِ کپلر در جستوجوی سیارههایی در اندازههای کرهی زمین است. در تحلیلی تازه از دادههای این ماموریت، هیچ پدیدهای یافت نشده که نشان از همگراییِ گرانشی توسطِ چنین سیاهچالههایی باشد. به همین دلیل پژوهشگران در Physical Review Letters چنین گزارش کردند که بخشی از بازهی جرمی که پیش از این برای کاندیدهای سیاهچالهی مادهی تاریک، مجاز پنداشته میشد باید حذف شود.

برای آنکه کهکشانهای در حالِ چرخش از هم جدا نپاشند باید دارای جرمِ مشخصی باشند که این مقدار، تابعِ سرعتِ زاویهایِ کهکشان است. اندازهگیریها نشان داد که با توجه به اندازهی سرعتِ زاویهای، جرمِ قابلِ مشاهده در کهکشانها کمتر از آن مقداریست که برای جلوگیری از فروپاشیِ آنها لازم است. از آن پس بود که مادهی تاریک (مادهای که با روشهای شناختهشدهی امروزی هنوز قابلِ مشاهده نیست) به عنوانِ جایگزینی برای اینمقدار جرمِ گمشده پیشنهاد شد.


اما اجزای سازندهی مادهی تاریک و نیز ابعادِ آنها هنوز مشخص نیست. سیاهچالههای نخستین از دلِ مدلهای قطعی برای کیهانِ آغازین بیرون میآیند و مقدارِ جرمِ مجاز برای آنها بازهای گسترده است. اما بنابر دادههای اخترفیزیکی مقادیرِ معینی از این بازهی جرمیِ مجاز برای سیاهچالهها، پیشتر برای مادهی تاریک غیرِ ممکن اعلام شده بود. هماینک بازهی جرمیِ مجاز برای سیاهچالههای نخستین بینِ 10-2 و 10-7 برابرِ جرمِ زمین است.

هماکنون کیم گریِست (Kim Griest) از دانشگاهِ کالیفرنیا، سن دیگو، به همراهِ همکارانش با بهکارگیریِ رصدهای انجامشده در ماموریتِ کپلر، این بازهی جرمیِ مجاز را باز هم کاهش دادهاند. ماهوارهی کپلر برای مدتِ چهار سال، نزدیک به 150000 ستاره را در فاصلهی تقریبی 3 سالِ نوری از زمین، مشاهده میکرد. اگر یکی از این سیاهچالههای نخستین از برابرِ یکی از این ستارهها میگذشت، به دلیلِ پدیدهی همگراییِ گرانشی، این ستاره به طورِ موقت درخشانتر به نظر میرسید.

گریست و همکارانش دادههای در دسترسِ کپلر را به دقت وارسی کرده و هیچ پدیدهای را نیافتند که با سنجههای همگراییِ گرانشیِ موردِ نظرِ آنها همخوانی داشته باشد. این به این معناست که در کهکشانِ راهِ شیری، سیاهچالههایی با اندازهی کرهی ماه (جرمِ تقریبیِ 10-3 برابرِ جرمِ زمین) که تماماً از مادهی تاریک تشکیل شده باشند، نمیتواند وجود داشته باشد.

منبع: هوپا