PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : راه سوم برای سوار شدن به هواپیماTakeOff
09-01-2013, 13:48
راه سوم برای سوار شدن به هواپیما
محققان به تازگی الگویی را برای بارگیری و سوارشدن مسافران به هواپیما ارائه دادهاند که بکمک آن هواپیما سریعتر بارگیری شده و مسافران در صفهای طولانی نمیایستند.
محققان دانشگاه Beihang چین با همکاری دانشگاه Curin استرالیا روشی را برای بارگیری هواپیماهای مسافری ارائه دادهاند که ترکیبی از روشهای فعلی سوار شدن به هواپیما با الگوهای جدید میباشد. در این روش مسافران دسته بندی شده و با توجه به خصوصیات شخصی هر مسافر، صندلی و مسیر سوار شدن آن تعیین میشود.

به گزارش گروه هوافضای هیتنا، سوار شدن به هواپیما در حال حاضر به گونهای است که مسافران میبایست برای چک شدن بلیط، تحویل بار و نشستن بر روی صندلیهای خود در صفهایی بایستند که گاه طولانی بوده و زمان بارگیری کامل هواپیما را افزایش میدهد. روش جدید، علاوه بر راحتی مسافران میتواند زمان آماده شدن هواپیما برای پرواز را کاهش داده و راندمان پرواز را افزایش دهد. به این طریق زمانهای تلف شده برای مسافران و همچنین خطوط هوایی کاهش مییابد.

روش جدید ارائه شده با نام راه سوم، برای بارگیری هواپیما شامل ۳ بخش بارگیری تصادفی، بهینهسازی در سیستم فعلی اختصاص صندلی برای مسافران و مسیری برای هر مسافر با توجه به خصوصیات فردی مسافران مانند نیازمندیهای آنها، وسایل قابل حمل، نوع بار و سرعت مفید آنها برای سوار شدن به هواپیما میباشد.

هر مسافر خصوصیات فردی خود را دارد. برای مثال توشه و بار مسافران دارای محتویات و وزن و حجم مختلفی است که در زمان و نحوه بارگیری تاثرگذار است، مانند زمانی که بلیط مسافران در خروجی چک میشود، زمانی که مسافران با بار خود در تعامل هستند و همچنین به هنگام نشستن بر روی صندلی هواپیما و قرار دادن بار قابل حمل خود به درون هواپیما در جعبههای مخصوص بار که مزاحمتهایی را برای دیگران به وجود میآورد.

در این روش مسافران دستهبندی شده و با توجه به سرعت و حداکثر فاصله ایمن برای نشستن، برای سوار شدن به هواپیما آماده میشوند.

بارگیری با روشهای قبلی که اختصاص صندلی بطور تصادفی برای مسافران است تنها برای مسافرانی که در جلوی صف ایستادهاند میتواند حداکثر سرعت را داشته باشد و بدون مزاحمت در جای خود بنشینند. اما مابقی افراد در وسط و انتهای صف این سرعت را از دست میدهند.
در راهکار جدید بلیط با دستگاههای الکترونیکی چک شده و سپس بسته به بار مسافر و سرعت بهینه آن برای سوار شدن، شماره صندلی به آن اختصاص داده میشود. این روش از ایجاد صف، ازدحام، پریدن از صف و سایر موارد جلوگیری میکند.

دکتر تای کیائو رهبر این پروژه میگوید حمل و نقل هوایی در حال گسترش چشمگیری است و میبایست با ارائه روشهایی نوین به بهینهسازی و افزایش راندمان در این صنعت کمک کرد. به گفته وی در سال ۱۹۵۰ جا به جایی مسافران در خطوط هوایی چین کمتر از ۱۰ میلیون بوده که این رقم در سال ۲۰۱۰ به ۲۰۰ میلیون افزایش یافته است. اما این رقم در سال ۲۰۱۲ با رشد چشمگیری به حدود ۳۰۰ میلیون افزایش یافته است. این اعداد نشان دهنده سرعت گسترش حمل و نقل هوایی در جهان میباشد. در این میان کاستن از زمانهای تلف شده میتواند در کاهش هزینهها و افزایش بازدهی بسیار موثر باشد. همچنین با افزایش تعداد مسافران، ازدحام در خطوط هوایی و فرودگاهها ایجاد شده که باعث از دست رفتن بخشی از زمان میشود.بن پایه (http://hitna.ir/fa/news/9950/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7)