PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : ثبت نخستین تصویر واضح از نمای نزدیک پیوندهای اتمی یک مولکولMaryam Mehri
14-10-2012, 21:23
http://hupaa.com/db/pages/2012/09/18/003/zimg_001_20.jpg

ثبت نخستین تصویر واضح از نمای نزدیک پیوندهای اتمی یک مولکولدانشمندان شرکت آیبیام توانستهاند برایاولین بار نزدیکترین تصویر را از پیوندهای اتمی نگهدارنده ساختارهای مولکول ثبت کنند.

به گزارش ایسنا، تیم محققان مستقر در آزمایشگاههای تحقیقاتی آیبیام در زوریخ از شیوهای موسوم به میکروسکوپی نیروی اتمی بدون تماس برای بررسی درون یک مولکول استفاده کرده و اکتشافات با استفاده از مولکول و اتم را به کوچکترین مقیاس رساندهاند.

این پژوهش میتواند در بررسی دستگاههای گرافنی که یکی از متراکمترین مواد شناخته شده برای بشر است، کمک کرده که خود آنها نیز میتوانند در تحول ارتباطات بیسیم با پهنای باند بالا و نمایشگرهای الکترونیکی کارا باشند.

این فناوری از شیوه میکروسکوپی نیروی اتمی استفاده کرده که در آن یک مولکول با کاربری مشابه دستگاه ضبط صوت مورد استفاده قرار میگیرد و با ایجاد خراش بر سطح مولکول هدف به نمونهبرداری از تغییرات و شیارهای درون پوسته میپردازد.

در این کاربری، سوزن مورد استفاده یک مولکول مونوکسید کربن بوده که از یک اتم کربن و یک اتم اکسیژن تشکیل شده است.

سنجش دقیق به چیزی بیشتر از دستان ثابت نیاز دارد چرا که هرگونه لرزش ناشی از عوامل آزمایشگاهی یا محیط اطراف باید از بین میرفت. حتی کوچکترین تغییر در دمای محیط میتواند باعث حرکت مولکولها شود.

محیط مورد نظر این محققان تا منفی ۲۶۸ درجه سانتیگراد سرد شده بود تا میزان اختلال به حداقل برسد.

تصاویر بدست آمده نشاندهنده ریزترین کارهای یک مولکول هستند. نقطههای تیرهتر به نمایش بخشهای متراکمتر اتم و روشنتر به نمایش بخشهای سبک تر پرداختهاند.

تصویربرداری از مولکولها میتواند به میزان نامحدودی از کشفیات و همچنین کاربردهای عملی در حوزه فناوری منجر شود.

در حال حاضر این تصاویر میتوانند جزئیات جدید را مانند کوتاه بودن پیوندهای متصل کننده اتمها در قسمت مرکزی نسبت به لبهها به نمایش بگذارند.

این محققان در سال ۲۰۰۹ توانسته بودند اولین تصویر تار را از مولکول پنتاسن ثبت کنند اما شیوههای جدید آنها باعث ایجاد یک تصویر بسیار واضحتر شده است.

این دانشمندان اکنون قصد دارند از مولکولهای دیگر نیز تصاویر نمای نزدیک گرفته و در طبقهبندی شکلهای مختلف کمک کنند.

آنها همچنین از مولکولهای مختلف به عنوان دوربین برای مشاهده تفاوتهای میان کیفیت تصاویر ثبت شده استفاده خواهند کرد.

علم پرس

بن پایه (http://www.hupaa.com/20120918053559003/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%AD-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84)