PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : NGC 2070 ; سحابی رتیلTomcattter
25-03-2010, 04:03
سحابی رتیل
Tarantula nebula
http://www.haftaseman.ir/images/webdb/Resize%20of%20tarantula2_hst.jpg سحابی رتیل (Tarantula) یکی از جذابترین اجرام آسمان برای بسیاری از منجمان حرفهای، آماتور و علاقهمندان به عکاسی نجومی است. سحابی رتیل که مهمترین عضو مجموعه 30-ماهیطلایی است، بزرگترین سحابی نشری آسمان شب از جنس هیدروژن دوبار یونیده (HII )و یک کارخانه ستارهسازی بسیار عظیم است که در فاصله 170هزار سالنوری از زمین در صورت فلکی جنوبی ماهیطلایی (Dorado) قرار گرفتهاست. سحابی رتیل درواقع بخشی از قمر کهکشان راهشیری ، ابر ماژلانی بزرگ است.
اندازهگیریهای اخترشناسان نشان میدهد این سحابی بیشاز نیممیلیون برابر جرم خورشید، گاز در بر دارد و در ساختاری پیچدرپیچ حباب مانند، پهناور و درخشان، برخی از سنگینترین ستارگان شناختهشده را در خود جای داده است. این سحابی نام خود را از وضعیت درخشانترین تودههای گازیاش گرفته است که شبیه به پاهای بندبندی است که از بدن یک رتیل خارج شدهاند. بدن رتیل را خوشهای از ستارگان داغ بهنام R136 تشکیل دادهاند که با نورافشانی خود، کل سحابی را روشن کردهاند.این خوشه ترکیببی از چندین ستاره داغ، پرجرم ،جوان واز رشته اصلی است.این ستارگان بیشتر از رده طیفی O وB هستند.
نام رتیل، بزرگترین عنکبوت زمین، برازنده این سحابی پهنپیکر است: پهنای این سحابی یکهزار سالنوری است و تا یکسوم درجه امتداد دارد که اندکی از ماهبدر کوچکتر است. اگر این سحابی در کهکشان خودمان قرار داشت، مثلا" در فاصله سحابی جبار از زمین، (1500 سالنوری)، یکچهارم آسمان را میپوشاند و حتی در نور روز هم دیده میشد!
اما چرا بررسی مناطقی مانند 30-ماهیطلایی مهم است؟ اخترشناسان معتقدند که اغلب ستارگان عالم در پرورشگاههایی بسیار بزرگ و ناآرام مانند منطقه 30-ماهیطلایی بهوجود آمدهاند، لذا از هر فرصتی استفاده میکنند تا سحابی رتیل را مطالعه کنند.درون این سحابی ،ابرها ورشته های تیره ای به چشم می خورند. ابرهای تاریک، ابرهای بسیار عظیم از گاز و غبار هستند که میلیونها برابر خورشید جرم دارند. این ابرها بسیار سردند، دمایشان معمولا" از260- درجه سانتیگراد بیشتر نمیشود و بررسی آنها بهدلیل دیوارههای نفوذناپذیر غباری که اطرافشان را فرا گرفته، بسیار دشوار است. با اینحال دانشمندان برای مطالعه این ابرهای تاریک دست بههرکاری میزنند، چراکه ستارگان در این زادگاههای بسیار سرد متولد میشوند.
منبع:
http://persianastronomy.blogfa.com/ (http://persianastronomy.blogfa.com/)

emint
13-02-2012, 03:51
سحابی رتیل(Tarantula Nebula)

http://up.vatandownload.com/images/ny5ze10m2y6qros2gxx_thumb.jpg (http://www.aerospacetalk.ir/vb/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fup.vatandownload.com%2Fviewer.php%3Ffile%3Dny5ze10m2y6qros2gxx.jpg)

http://up.vatandownload.com/images/ga2ojrpuvyfd3yxbme_thumb.jpg (http://www.aerospacetalk.ir/vb/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fup.vatandownload.com%2Fviewer.php%3Ffile%3Dga2ojrpuvyfd3yxbme.jpg)

http://up.vatandownload.com/images/am07ru62cfhozns1k_thumb.jpg (http://www.aerospacetalk.ir/vb/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fup.vatandownload.com%2Fviewer.php%3Ffile%3Dam07ru62cfhozns1k.jpg)

http://up.vatandownload.com/images/4506sz6yp4r1mfrsc6y5_thumb.jpg (http://www.aerospacetalk.ir/vb/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fup.vatandownload.com%2Fviewer.php%3Ffile%3D4506sz6yp4r1mfrsc6y5.jpg)

http://up.vatandownload.com/images/wkz3y2iqagd6nm3pvpaz_thumb.jpg (http://www.aerospacetalk.ir/vb/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fup.vatandownload.com%2Fviewer.php%3Ffile%3Dwkz3y2iqagd6nm3pvpaz.jpg)