PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : قوانین وایین نامه چک پزشکی خلبانان مسافری قسمت اولFirst Officer
01-10-2007, 23:31
مقدمه:
توصيه ها و راهنمائيهايي که در اين ضميمه مطرح مي شود، قطعاً جوابگوي تمام سؤالات اختصاصي شما در امور پزشکي پروازي نيست . بلکه اشاراتي در ارتباط با ارزيابي صلاحيت پزشکي است. از اين رو توصيه مي شود که سؤالات خود را در صورتيکه تمايل به آشنائي بيشتري باشد از مرکز پزشکي سازمان هواپيمائي کشوري استفسار فرمائيد.(تلفن 91022144)
تذکرات مهم:

الف- نظر به الزام تطبيق مقرراتي با استانداردهاي بين المللي و دستورالعملهاي اجرائي مربوطه اعلام نظر نهائي در رابطه با صلاحيت جسمي رواني متقاضيان مشمول معاينات طب هوائي به عهده مرکز پزشکي هوائي سازمان مي باشد.
ب- در مواردي که به دليل عدم صراحت در انکس (1) بخش 6، آئين نامه هاي ICAO و مقررات داخلي کشور (N.C) نتوان راه حلي براي تعيين وضع پروازي و يا اختيارات فرد از نظر پزشکي معلوم نمود، پرونده تکميل شده از هر جانب به شوراي عالي پزشکي هوائي سازمان احاله مي گردد. رأي شورا پس از رؤيت مدير کل دفتر و عدم مغايرت با سلامت پرواز به تائيد معاونت استاندارد پرواز رسيده و به اجرا گذاشته مي شود.
ج- بعضاً مشاهده مي شود که با وجود بعضي نواقص و عدم همخواني با استانداردهاي پزشکي، پزشک معاينه کننده اقدام به صدور صلاحيت پزشکي نموده که موضوع پس از طرح در شوراي پزشکي مي تواند منجر به تصويب ارفاق پزشکي (Waiver) گردد قطعاً مسائل زير را در اين تصميم گيري دخالت داده است.
1) نقص موجود در متقاضي سلامت پرواز را بخطر نخواهد انداخت.
2) نقص موجود در متقاضي در اثر پرواز تشديد نخواهد شد.
3) متقاضي صدور گواهينامه اشتياق کافي به پرواز داشته است.
4) گواهينامه مربوط با قيد نارسائي و در صورت نياز محدوديت نوع وظيفه صادر شده است.
5) در مورد شاغلين نياز به تخصص فرد مطرح بوده و فرد شاغل بايد از کارائي و تجربه بالاي حرفه اي برخوردارد باشد.
معاينات و آزمايشات پزشکي در هنگام صدور گواهينامه و تکرار آنها در فواصل معين که ذيلاً توضيح داده خواهد شد متضمن دور نگهداشتن خدمه پروازي در بخشهاي هوانوردي از عدم سلامتي جسمي، ذهني و رواني است.
ارزيابي پزشکي متقاضيان صدور گواهينامه در چهار گروه (CLASS) و به ترتيب زير تقسيم بندي مي شود:
الف- گروه 1 (CLASS I) :
جهت متقاضيان دريافت گواهينامه يا تمديد گواهينامه هاي خلباني CPL و ATPL ( اعم از هليکوپتر يا هواپيما) ، ناوبري هوائي و مهندسين پرواز (F.E).
ب- گروه 2 (CLASS II):
جهت متقاضيان دريافت گواهينامه يا تمديد گواهينامه هاي خلباني PPL (هليکوپتر و يا هواپيما) و CPL و خلبان بالون آزاد (F.B.L).
ج- گروه 3 (CLASS III):
جهت متقاضيان دريافت گواهينامه يا تمديد گواهينامه هاي کنترلرهاي مراقبت پرواز (ATC).
د- گروه مخصوص (Special Class):
جهت متقاضيان دريافت گواهينامه يا تمديد گواهينامه هاي موتور و بدنه هواپيما (پايه و تايپ) – اويونيک-ديسپچر-تجهيزات زميني الکترونيک هواپيمائي-اپراتور ايستگاه هاي هوانوردي- ايمني زميني فرودگاه هاي کشور- ميهمانداران و رانندگان ماشينهاي سوخت رساني، حمل مسافر و GPU شرکت هاي هواپيمائي.
تبصره 1: دارندگان گواهينامه PPL که تقاضاي صدور گواهينامه PPL-INSTRUMENT مينمايند فقط از جنبه ارزيابي شنوائي در کلاس 1 قرار مي گيرند.
تبصره 2: دانشجويان خلباني (STUDENT PILOT) جهت کسب صلاحيت پزشکي در گروه 2 (CLASS II) ارزيابي شده و تا زمان دريافت گواهينامه خلباني مذکور براي سنين زير چهل سال هر 2 سال يکبار و براي سنين بالاتر هر يک سال يکبار کليه معاينات پزشکي تکرار و ميبايست صلاحيت پزشکي آنها تائيد گردد.
تبصره 3: هر متقاضي در هر يک از گروههاي ارزيابي پزشکي توسط پزشک هوائي معاينه کننده بايد از نظر مسائل پزشکي و سوابق فاميلي و ارثي مورد بررسي قرار گيرد. در اين ارزيابي متقاضي در ابتدا پرسشنامه اي را تکميل و امضا مي نمايد که حاوي اطلاعات جامعي از سوابق پزشکي خود و خانواده اش مي باشد. خاطر نشان ميگردد که هر گونه پاسخ غير واقع که از طرف متقاضي داده شود توسط پزشک معاينه کننده به مدير کل دفتر گزارش شده تا تصميمات مقتضي اخذ گردد. ضمناً پزشک هوائي معاينه کننده نيز موظف است معايب مشهود و مهم در معاينات متقاضي را به مدير کل دفتر گواهينامه ها، امتحانات و امور پزشکي منعکس نمايد.
عدم صلاحيت پزشكي فرد با تكميل سه نسخه از فرم اعلام قطع پرواز (فرم 59-5) از سوي DAME به دفتر گواهينامه ها، امتحانات و امور پزشكي انعكاس مي يابد.
تبصره 4: کليه کساني که در راه اندازي و آماده سازي پروازها دخالت داشته و به نوعي در خطوط پرواز تردد دارند ولي مستقلاً در هدايت هواپيما درگير نيستند شامل پرسنل فني اعم از متخصصين تعمير و نگهداري هواپيما (A/C maintenance) – ديسپچر ها – متخصصين تجهيزات زميني الکترونيک هواپيما- اپراتورهاي ايستگاه هاي هوانوردي- پرسنل ايمني زميني فرودگاه هاي کشور- رانندگان سوخت رساني- رانندگان وسايل نقليه مربوط به حمل بار و مسافر و GPU در کلاس مخصوص (Special class) توسط مراکز پزشکي تائيد شده شرکتها و يا مرکز معاينات طب هوائي سازمان (AMC) برابر مفاد دستورالعمل ارزيابي شده و مدت زمان تمديد صلاحيت پزشکي آنان حداقل هر 3 سال يکبار خواهد بود. جدول راهنماي فواصل لازم جهت تمديد گواهينامه هاي اين افراد در صفحه 8-1 درج گرديده است .
تبصره 5: ميهمانداران شرکت هاي هواپيمائي توسط مراکز پزشکي شرکتهاي هواپيمائي و يا مرکز معاينات طب هوائي سازمان (AMC) برابر مفاد دستورالعمل در کلاس مخصوص (Special class) ارزيابي پزشکي شده و مدت زمان تمديد صلاحيت پزشکي آنان حداقل هر سال يکبار تعيين مي گردد. ضمن آنکه بررسي هاي کلينيکي و پارا کلينيکي بايد مؤيد عدم وجود هر گونه بيماريهاي بوجود آورنده ناتواني ناگهاني در پرواز (Sudden incapacitation) و ابتلاء به بيماريهاي واگيردار عفوني، قارچي اعم از پوستي ، ريوي و انگلي باشد.
تبصره 6: گروه مخصوص (Special class) با توجه به تخصص افراد ذينفع به پنج زير گروه تقسيم بندي مي شود:
جهت دارندگان گواهينامه موتور و بدنه (پايه و تايپ) Special class "A"
مربوط به ميهمانداران شرکتهاي هواپيمائي Special class "C"
جهت دارندگان گواهينامه ديسپچر و اپراتور ايستگاه هاي هوانوردي Special class "D"
جهت دارندگان گواهينامه اويونيک و تجهيزات زميني الکترونيک هواپيمائي Special class"E"
مربوط به پرسنل ايمني زميني فرودگاه هاي کشور و رانندگان وسايل نقليه سوخت رساني هواپيما ، حمل بار و مسافر و GPU Special class"F"
موارد عمومي لازم جهت ارزيابي پزشکي
فرد متقاضي دريافت گواهينامه در يک معاينه پزشکي از جوانب زير مورد بررسي قرار مي گيرد:
1-جسمي
2-رواني
3-شنوايي
4-ينائي و درک صحيح رنگها(رنگهاي ضروري که در هوانوردي کاربرد مستمر دارند.)
متقاضي ذر معاينات جسمي و رواني بايد عاري از موارد زير باشد:
الف- هر گونه ناهنجاري مادرزادي يا اکتسابي
ب- هر گونه از کار افتادگي فعال، مخفي، حاد و يا مزمن
ج- هر گونه مواردي که موجب درجاتي از ناتواني عملي متقاضي شده که سلامت پرواز را بمخاطره بياندازد
ه- هر گونه مصرف دائمي دارو که استفاده مداوم آن براي متقاضي ضروري باشد
و- هر گونه اعتياد به مواد مخدر و داروهاي روانگردان.
بطور کلي متقاضي نبايد از هيچگونه بيماري يا ناتواني رنج ببرد که باعث شود بطور ناگهاني توانائي انجام وظايف مندرج در گواهينامه خود را از دست بدهد، لذا نبايد تاريخچه پزشکي يا تشخيص باليني از هر يک از موارد زير را داشته باشد.
1- سايکوز يا روان پريشي
2- اختلالات شخصيتي
3- بيماري صرع يا هر گونه تشنج
4- اعتياد به الکل يا مواد مخدر
5- لکنت زبان و هر گونه اختلالات گفتاري
6- هر گونه بيماري قلبي و تنفسي حاد و مزمن (مادرزادي و اکتسابي)
7- سردردهاي شديد يا مکرر و سرگيجه
8- ابتلاء به بيماري مسافرت، مقاوم و مکرر
9- سابقه بيهوشي هاي توجيه نشده
متقاضي اخذ گواهينامه ميبايستي کليه آزمايشات خون و کامل ادرار را انجام داده و عاري از هر گونه موارد غير طبيعي و پاتوبيولوژيک باشد. همينطور انجام نوار مغز، نوار قلب، راديوگرافي قفسه سينه، اديومتري يا شنوائي سنجي و آزمايشات کامل چشم پزشکي شامل تيزبيني ، ميدان ديد و قدرت تفکيک و تشخيص رنگها ضروري بوده و در حد امکان آزمايشات پزشکي بايد مشخص کننده وضعيتي باشد که صلاحيت پزشکي متقاضي را تضمين نمايد.
متقاضي بايد از نظر قد و وزن در محدوده استانداردهاي تعيين شده از طرف سازمان هواپيمائي کشوري باشد. فشار خون متقاضي دريافت گواهينامه بايد در محدوده طبيعي بر اساس سن مربوطه باشد. (مصرف هر گونه داروي ضد فشار خون بدون مجوز شوراي پزشکي هوائي سازمان با امتياز دريافت گواهينامه مغايرت دارد) ضريب هوشي و توانائي سيستم حرکتي رواني (سايکوموتور) متقاضي ميبايستي از نظر پزشک مناسب ارزيابي گردد. در معاينات سيستم شنوائي، انجام آزمونهاي شنوائي ضروري بوده و در صورت لزوم با نظر پزشک هوائي معاينه کننده آزمايشات تکميلي نيز اخذ خواهد شد. از آنجائيکه عوامل خطرزاي زير در بروز برخي بيماريهاي ناتوان کننده مؤثر واقع ميشوند، لذا نظر متقاضيان گرامي را به اين مهم جلب مينمائيم که در صورت داشتن سابقه هر يک از ريسک فاکتورهاي ذکر شده در اولين معاينه پزشکي، پزشک را نسبت به آنها آگاه سازند.
- سابقه فاميلي مثبت از هر گونه بيماري قلبي عروقي
- بالا بودن فشار خون
- بالا بودن چربيهاي خون
- ابتلا به ديابت قندي
- سابقه مصرف سيگار
- ابتلا به نقرس باليني و بالا بودن اوره خون
- اعتياد به مواد مخدر و وابستگي دائمي به مصرف داروهاي خاص
- ازدياد وزن
بطور کلي متقاضي اخذ گواهينامه در صورتي قابل قبول ارزيابي مي گردد که:
الف: معاينات کلينيکي و پارا کلينيکي ، عکس قفسه سينه، نوار قلب و نوار مغز هيچگونه علائمي از بيماريهاي مهم جسمي و رواني را نشان ندهد.
ب: معاينات کامل شنوائي بينائي و تشخيص رنگ در محدوده طبيعي باشد.
ج: هيچگونه سابقه اي از تشنج، سرگيجه و سردردهاي شديد و مکرر و بيماري مسافرت نداشته باشد.
د: در معاينات دهان و دندان و سينوسها يافته غير طبيعي ذکر نشده باشد.

راهنماي پزشکي بمنظور تبديل يا تمديد گواهينامه
شرايط عمومي لازم در ارزيابي پزشکي بهنگام تمديد گواهينامه ها مشابه موارد ذکر شده در رابطه با صدور گواهينامه ميباشد.
انجام نوار قلب، عکس قفسه سينه و شنوائي سنجي برابر مقررات با نظر پزشک DAME انجام خواهد شد.
انجام آزمايشات پارا کلينيک خون و ادرار برابر تشخيص DAME صورت مي گيرد.
تبصره 1: در صورت صلاحديد پزشک DAME انجام آزمايشات تکميلي لازم در هر زمان که ضروري تشخيص داده شود الزامي است.
تبصره 2: در صورتيکه متقاضي نتايج آزمايشاتي را که مورد تائيد DAME از نظر تطبيق تاريخ آزمايش و مراجع آزمايش کننده باشد ارائه نمايد مي تواند از انجام آزمايشات مجدد معاف گردد.
فواصل لازم جهت انجام معاينات کلينيکي و پارا کلينيکي بمنظور کسب صلاحيت پزشکي براي تمديد گواهينماه ها در جدول صفحه (8-1) ذکر شده که نظر متقاضيان گرامي را به آن جلب مي نمايد.
تبصره 3: جهت متقاضيان صدور گواهينامه معادل ( equivalent) ، انجام آزمايش HIV بررسي پزشکي اوليه ضروري خواهد بود.
تبصره 4: در مواردي که نتيجه معاينات انجام شده توسط پزشک DAME (شامل کلينيک و پارا کلينيک) ارسالي به مرکز پزشکي هوائي سازمان با مصوبات شوراي عالي پزشکي هوائي و مندرجات آئين نامه هاي ICAO و يا کشور (National Code) مطابقت نداشته باشد، مرکز پزشکي هوائي سازمان مجاز است تا در مورد تمديد ، تکميل و تکرار معاينات و يا ارجاع تخصصي فرد،اقدامات لازم يا هماهنگي با پزشک معاين را معمول دارد.
تبصره 5: از آنجائيکه بررسي صلاحيت پزشکي گروههاي پروازي در بررسيهاي پس از سانحه يا حادثه ميتواند نقش مهمي در تصميم گيريهاي مربوط جهت ارتقاء ايمني پروازها داشته باشد لذا لازم است تا در تمام کميته هاي بررسي سانحه و حادثه نماينده بخش پزشکي با معرفي مدير کل دفتر گواهينامه ها، امتحانات و امور پزشکي به عنوان عضو حضور داشته باشد.

Mahmood Mokhtari
02-10-2007, 00:18
شرايط پزشكي و... كليه ي گواهينامه هاي پروازي در ايران (http://www.aerospacetalk.ir/forum/topic847.html)