PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : خدمات فرودگاهي و نقش آن درايمني پروازهاTomcattter
05-01-2007, 17:47
خدمات فرودگاهي مجموعه اي از فعاليتهاي به هم پيوسته مي باشد كه شرايط لازم را جهت انجام يك پرواز ايمن فراهم مي آورد كه اين فعا ليتها شامل:

-خدمات مسافر

-خدمات بار

-لود كنترل

-رمپ كنترل

امروزه در دنيا امور مربوط به ارائه سرويسهاي خدمات فرودگاهي ممكن است توسط خود شركت هواپيمايي ارائه شود ويا توسط يك شركت خدماتي تحت عنوان HANDLING AGENT كه در هر دو صورت با توجه به نوع سرويس خدماتي ، پرسنلي كه در واحدهاي مختلف آن مشغول به فعاليت مي باشند مي بايست ازمهارت دانش و اطلاعات كافي مطابق قوانين و مقررات بين المللي ICAO و ياتا برخوردار بوده باشند. عملا" هر يك از واحدهاي مربوطه ضمن تامين سلامتي مسافرين در انجام پروازهاي ايمن نقش بسزايي را خواهند داشت در اين طرح سعي شده است به وظايف هر واحد و نقش نظارتي سازمان هواپيمايي كشوري در اين زمينه پرداخته شود.واژه هاي كليدي: خدمات فرودگاهي، سازمان هواپيمايي كشوري ، لود كنترل، رمپ كنترل ، خدمات مسافر، خدمات بارمقدمه

خدمات فرودگاهي مجموعه اي از فعاليتهاي به هم مرتبط است كه ما حصل آن استقرار مسافرين و جامه دان آنها و همچنين بار و پست مربوط به يك پرواز در داخل هواپيماي مورد نظر و يا بالعكس تخليه آنها در مقصد برنامه ريزي شده يك پرواز مي باشد.امروزه در دنيا فعاليتهاي خدمات فرودگاهي به دو صورت اجرا مي شود:

1-بوسيله خود شركت هواپيمايي

2-بوسيله شركتهاي خدماتي يا HANDLING AGENT

اگر خدمات بوسيله خود شركت هواپيمايي اجرا گردد آن شركت مي بايست با تامين نيروي تخصصي و سرمايه لازم از قبيل تجهيزات و امكانات مود نياز خود راسا" اقدام به بر طرف كردن نيازهاي خود در زمينه خدمات فرودگاهي نموده و حتي درصورت لزوم پاسخگوي نيازهاي خدمات فرودگاهي ساير شركتهاي هواپيمايي در يك فرودگاه نيز باشد.

در حالت بعدي يك شركت خدماتي اقدام به سرويس دهي در زمينه خدمات فرودگاهي به شركتهاي هواپيمايي مي نمايد معمولا" اين شركتها به سه صورت زير اداره مي شوند.

-شركت خدماتي وابسته به يك شركت هواپيمايي است

-شركت هواپيمايي وابسته به فرودگاه است

-شركت خدماتي يك شركت مستقل ميباشد

خدمات فرودگاهي شامل واحدهاي مختلف از جمله :خدمات مسافر

اين واحد وظيفه پذيرش مسافر و جامه دان همراه وي را دارا مي باشد لذا ضروري است كه از پرسنل مجرب و آموزش ديده برخورداربوده به دليل اينكه اولين برخورد و مواجهه مسافر با خدمات و سرويسهاي شركتهاي هواپيمايي در همين مرحله به وقوع مي پيوندد كه كيفيت سرويس دهي به مسافر اثرات مطلوب و يا نامطلوبي را در ذهن مسافر در مورد آن شركت هواپيمايي بر جاي خواهد گذاشت.

رمپ كنترلواحد رمپ داراي دو وظيفه عمده و اصلي مي باشد

1-تخليه و بار گيري هواپيما

2- ارائه تجهيزات زميني لازم به هواپيما مثل شارژ، پله، تهويه هواو...

حوزه فعاليت اين واحد محدوده رمپ يا پاركينگ هواپيما كه يكي از حساسترين قسمتهاي يك فرودگاست ميباشد اين واحد ب دليل ارتباط مستقيم با هواپيما و سرويس دهي مستقيم به يك هواپيما و استفاده و بكارگيري وسايل هندلينگ سبك و سنگين مختلف در رمپ از حساسيت ويژه اي برخوردار بوده واشتباه دراين واحد با مخاطرات فراواني همراه است

بدين جهت به منظور پيشگيري از بروز حوادث جاني و مالي شركتهاي هواپيمايي حساسيت زيادي در مورد آموزش نيروي انساني شاغل در رمپ از خود نشان مي دهند و حتي گواهينامه هاي آموزشي اين افراد بوسيله شركتهاي هواپيمايي كنترل ميشود.لود كنترل

اين واحد مسئول وظيفه كنترل ظرفيتهاي هواپيما و محاسبه اوزان مختلف هواپيما همچون وزن هواپيما هنگام بر خاستن، وزن هواپيما هنگام فرود، وزن هواپيما بدون سوخت و نيز انجام محاسبات تعادلي و حصول اطمينان از متعادل بودن يك هواپيما در تمام طول پرواز و ارايه اطلاعات وزن و تعادلي بدست آمده به خلبان پرواز را بعهده دارد.

خدمات باراين واحد پذيرش بار و پست و آماده نمودن آن براي ارسال با پرواز مورد نظر و يا دريافت بار از ساير ايستگاهها و تحويل آن به مشتري است.

علاوه بر واحدهاي فوق الذكر قسمتهاي ديگري نيز در گستره خدمات فرودگاهي قرار دارند كه شامل :

1- خدمات ويژه

نظر به اينكه همواره ممكن است در بين مسافران يك پرواز عده اي افراد با موقعيت اجتماعي ويا سياسي متفاوت ويا با وضعيت جسماني متفاوت با مسافرين معمولي وجود داشته باشد اين قسمت مسئوليت سرويس دهي به مسافرين ويژه همچون مسافران VIP و مسافرين مريض و معلول و... را عهده دار است.

2- يو-ال-دي UNIT LOAD DEVICEU.L.D به ظروفي همچون كانتينر ، پالت يا ايگلو اطلاق مي شود كه از آنها براي حمل بار و جامه دان در داخل انبارها ي هواپيما هاي بدنه وسيع مثل هواپيماي 747 ويا اير باس استفاده مي شود.3- كورديناتورهاي خدمات فرودگاهي

اين واحد وظيفه هماهنگ نمودن كليه فعاليتهاي خدمات فرودگاهي در ارتباط با يك پرواز معين را دارا مي باشد. به گونه اي كه يك پرواز بدون تاخير ويا با حداقل تاخير صورت پذيرد.سازمان هواپيمايي كشوري و نقش آن

با توجه به موارد ذكر شده نظارت بر تمام بخشهاي خدمات فرودگاهي از وظايف سازمان هواپيمايي كشوري بوده و صراحتا" در اسناد ايكائو يكي از وظايف مهم شركتهاي هواپيمايي ارائه هندلينگ صحيح و اصولي مطابق استانداردهاي لازم مي باشد لذا سازمان هواپيمايي كشوري وظيفه تهيه و تدوين دستورالعملهاي ضروري در زمينه شركتهاي خدمات فرودگاهي و همچنين نظارت بر شركتهاي هواپيمايي ارائه دهنده سرويسهاي خدمات فرودگاهي را دارد كه از جمله اين نظارتها شامل:

1-تائيد مدير فني بخش خدمات فرودگاهي همراه با طي دوره هاي مختلف

2-تائيد S.O.P STANDARD OPERATIONS PROCEDURES شركت

3-تائيدT.M TRAINING MANUAL شركت

4-تائيد تجهيزات فني و عملياتي شركت

5-تائيد امكانات پشتيباني شركت

6 –SPOT CHECK از شركتهاي مربو طه

و ...

مراجع

-كتاب خدمات فرودگاهي ياتا AIRPORT HANDLING MANUAL

-دستورالعمل نظارت بر تاسيس شركتهاي خدمات فرودگاهي ايران

-انكس 6 ايكائو ANNEX 6

فرهاد رابعي

كارشناس عمليات پرواز

استاندارد پروازمنبع: http://www.cao.ir/farsi/news/detail.asp?id=1802