PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : چگونگي آغاز فعاليتهاي هسته اي ايرانAmin
17-03-2006, 23:01
شاه و انرژی هسته ای چگونگی آغاز فعالیتهای هسته ای ایراناین مقاله به بررسی چگونگی آغاز فعالیتهای هسته ای ایران در رژیم شاه می پردازد. اولینتلاش های ایران برای دستیابی به فناوری هستهای به دهه 50 میلادی باز میگردد. تئوریهای هستهای ایران در این زمان بسیار بلندپروازانه مینمود و شاه به آن توجه زیادی داشت.نخستین کشوری که ایران را به دستیابی به فناوری هستهای ترقیب و این تکنولوژی را به ایرانمنتقل کرد ایالات متحده آمریکا، نخستین مخالف امروزی ایران در تحقق فعالیت هایهستهایش، بود. در ارتباط با کمکهای هستهای امریکا به ایران دو دیدگاه کلی مطرح است :الف) با توجه به استفاده آمریکا از بمب اتمی در هیروشیما و ناکازاکی و تبعات منفی آن درجامعه جهانی، این کشور برای تلطیف فضای موجود، با طرح اصطلاح "اتم برای صلح" با انتقالاین تکنولوژی به کشورهایی که در مدار سیاسی امریکا بودند، سعی بر تغییر جهت گیریها درعرصه بین المللی و تحت شعاع قرار دادن فعالیتهای هستهای خود داشت. ب) دیدگاه رایجدیگر، دوران جنگ سرد و رویارویی اتمی دو ابر قدرت در عرصه جهانی را در بر میگرفت. آیزنهاور، رئیس جمهور وقت امریکا، بارها در دیدار سران انگلستان، فرانسه و آلمان غربی، وحشت خودرا از حمله ناگهانی اتحاد جماهیر شوروی به مرزهای شمالی ایرانی و افتادن ایران به دامکمونیسم و در نتیجه از دست رفتن پایگاه مهم غرب و از هم گسستن کمربند بازدارندگیکمونیسم در جنوب مرزهای شوروی اعلام کرده بود. آیزنهاور اذعان میداشت؛ برای حفظ منابعامریکا لازم است ایران اتمی شود و لذا شاه مورد حمایت هستهای امریکا و دستیابی به فناوریهستهای واقع شد. با توجه به دو دیدگاه فوق، نگارنده دیدگاه دوم را منطقیتر و مقبول میداندو نظریه اول را از استحکام محتوایی چندانی برخوردار نمیداند . در این راستا ایجاد پایگاههاینظامی مدرن در شمال ایران بدست ارتش ایالات متحده را میتوان بعنوان، شالوده و اساستجهیز ایران به تسلیحات هستهای در راستای بازدارندگی شوروی تلقی نمود که با افول قدرتکمونیسم و وقوع انقلاب اسلامی در ایران مغفول ماند. بهر حال در راستای حمایت های آشکارایالات متحده، ایران در سال 1958، به عضویت آژانس بین المللی انرژی اتمی (I.A.E.A) درآمد.از این زمان به بعد نمایندگان ایران در نشست های آژانس حضور داشتند، اما از آنجایی که هنوزایران در ابتدای راه بود، نمیتوانست گزارشی ارائه کند. تا اینکه در سال 1965، پس از طرحالحاق ایران به کنوانسیون آژانس بین المللی، این مسئله در اداره حقوقی وزارت امور خارجهوقت ایران توسط آقایان (هرمیداس باوند، پرویز مهدوی و عضدالدین کاظمی) که اولین تیمحقوقی هستهای ایران را تشکیل میدادند، بررسی شد و ایران در همان سال، این قرارداد را باآژانس به امضاء رساند. پس از آن، امریکا در سال 1967، اولین رآکتور تحقیقاتی 5 مگاواتی آبسبک را به ایران فروخت و شرکت امریکایی (AMF) ، این رآکتور را در دانشگاه تهران نصب و راهاندازی کرد . )شایان ذکر است این رآکتور از اورانیوم غنی شده با خلوص 93 درصد استفادهمیکرد و امریكا پیش از وقوع انقلاب اسلامی، حدود 5 كیلوگرم سوخت اورانیوم غنیشدهسطح بالا به ایران داد كه تحت نظارت و تدابیر حفاظتی آژانس بینالمللی انرژی اتمی در انبارسوخت مصرفشده در محل رآكتور تهران نگهداری میشود و تا امروز مرتباً تحت بازرسیرسمی و غیر رسمی کارشناسان و بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی میباشد(. یک سالبعد، ایران در سال 1968، پیمان عدم تکثیر سلاحهای هستهای (N.P.T) را پذیرفت و در سال 1970، آن را در مجلس شورای ملی به تصویب رساند. اندکی بعد در سال 1974- (1353)، شاهسازمان انرژی اتمی ایران (A.F.O.I) را تأسیس کرد و دکتر اعتماد، به ریاست آن منصوب شد .این سازمان با گسترش سریع ، عهده دار تعهدات سنگین ساخت 4 نیروگاه در (بوشهر ودارخوین )، ایجاد تأسیسات آب شیرین کن در بوشهر، تأمین سوخت و پشتیبانی تکنولوژیکی ازنیروگاهها و قرارداد ساخت 4 نیروگاه دیگر در اصفهان و استان مرکزی شد. این مركز از آن پسمركز تحقیقات هستهای (NRC) نام گرفت . در این زمان دانشگاه تهران نیز در زمینه فناوریهستهای فعال شد و تربیت دانشجو در این رابطه را آغاز کرد. این دانشگاه قبل از انقلاب حتیکارشناسی ارشد مهندسی هستهای ارائه میکرد. همچنین دانشگاه شیراز نیز رشتهمهندسی هستهای ارائه میداد و در این راستا دانشجویانی نیز برای تحصیل در رشتههایمرتبط با انرژی هستهای به خارج اعزام شدند. (یادآوری می شود، مطالعات و تأسیساتهستهای در رژیم پهلوی در چارچوب برنامه ریزی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرارداشت و جزء برنامههای 5 ساله برای آن بودجه در نظر گرفته می شد) لذا سازمان انرژیهستهای ایران، مذاکره با شرکت های امریکایی، فرانسوی و آلمانی را از اوایل دهه 70 برایاحداث نیروگاههای فوق الذکر و همچنین نیروگاهی در اطراف شهر بندری بوشهر آغاز کرد.سال 1974، نقطه عطفی در تحقیقات هستهای ایران در زمان پهلوی محسوب میشود، چرا کهدر این سال ایران قراردادی با بنیاد پژوهشی استنفورد امریکا (Stanford research institute) یاSRI منعقد کرد که طی آن این مرکز پژوهشی وابسته به دانشگاه استنفورد، مجری تحقیق وارائه چشم اندازی میان مدت در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و صنعتی برای توسعه ایران شد.بنیاد استنفورد نهایتاً در یک مطالعه 20 جلدی که تحت عنوان (SRI Report) به ایران ارائه کرد ،پیشرفت صنعتی و اقتصادی ایران را متکی به تولید 20 هزار مگاوات برق تا سال 1995 و راهاساسی تولید این مقدار برق را از طریق تأسیس نیروگاههای هستهای در ایران قلمداد کرد .براساس راهکار مطالعه مذکور، ایران در نوامبر 1974 (5 سال پیش از وقوع انقلاب اسلامی)قرارداد احداث دو رآکتور آب سبک 1300 مگاواتی، برای نصب در بوشهر را با شرکت آلمانیزیمنس به امضاء رساند و در این زمینه بیش از 2 هزار متخصص آلمانی و کارشناس ایرانیاجرای این طرح را که در زمان خود یکی از بزرگترین و کم نظیرترین پروژههای نیروگاه اتمیمحسوب میشد را آغاز کردند و پیش بینی میشد این پروژه عظیم تا پایان سال 1980 تکمیلشود که وقوع انقلاب ایران و آغاز جنگ تحمیلی ادامه آن را متوقف ساخت . در ادامه، ایران یكقرارداد چرخه سوخت هستهای ده ساله قابل تمدید با آمریكا در سال 1974، آلمان غربی درسال 1976 و فرانسه 1977در سال منعقد نمود. (كشورهای غربی در این دوره برای ارائهچرخه سوخت هستهای از جمله غنی سازی به ایران با یكدیگر رقابت میكردند.) ایران همچنیندر سال 1974، طبق معاهده N.P.T قرارداد دو جانبه (پادمان) و نظارت آژانس را منعقد کرد وپذیرفت که طبق قرارداد پادمان جامع (INFCIRC/214) براساس مدل قرارداد (INFCIRC/153) ،امکان بازرسی را به بازرسان آژانس بدهد . در این راستا، ایران با هند نیز (که در این دورهپیشرفت های چشم گیری در زمینه هستهای کرده بود) قرارداد همکاری هستهای امضاء کرد.در ماه اوت 1975 شرکت کرافتورک یونیون (Kraftwerk Union) ، در آلمان غربی، کار روی نیروگاههای هستهای ایران را طبق قرارداد آغاز کرد . )جالب اینکه کنگره امریکا در اواخر سال 1975 ،مصوبهای را تصویب کرد که به دولت امریکا اجازه میداد با ایران وارد معاملات تجاری در زمینههستهای شود و فعالیتهای هستهای ایران را طبیعی قلمداد کرد!( اما سال 1975، از جهتدیگری نیز برای ایران اهمیت داشت و آن خرید 10 درصد از سهام مجتمع غنیسازی اورانیومبه نام (یورودیف)-(Eurodif)بود که قرار بود در منطقه (تریکاستن) فرانسه احداث شود. این سهامبخشی از یک کنسرسیوم فرانسوی، بلژیکی ، اسپانیایی و ایتالیایی بود و ایران به موجبموافقتنامهای که شاه آنرا امضاء کرد میتوانست به فن آوری غنی سازی (یورودیف) دسترسییابد و نیز موافقت شده ایران مقدار مشخصی از اورانیوم غنی شده از كارخانه مذكور را كهبشدت برای تولید رادیو ایزوتوپ های راكتورهای خود و عمدتاً برای استفادههای پزشكی نیازداشت، دریافت کند. ایران در مجموع، در تأسیسات یورودیف 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرد.یک میلیارد دلار سهم ایران از شرکت طرف قرارداد احداث رآکتور هستهای بود و یک میلیارد دلارهم بصورت وام سرمایه گذاری شده بود . (البته قرارداد یورویف نیز با وقوع انقلاب، با چالشاجرایی مواجه شد که در ادامه بیشتر به آن پرداخت میشود). در سال 1976، پس از رقابتهایبسیار و براساس قراردادی مشترک، انگلیس و فرانسه مشترکاً تحقیقات برای احداثتأسیسات هستهای در اصفهان (پیرامون چرخه سوخت هستهای) را آغاز کردند . سال 1977،سال ورود رسمی فرانسه به فعالیت های هسته ای ایران بود . در ماه اکتبر سال 1977،فرانسه برای احداث 2 نیروگاه هستهای به ظرفیت 900 مگاوات در (دارخوین) و نزدیکی اهوازبا ایران به توافق رسید که شرکت (فراماتوم) اجرای آنرا بر عهده گرفت . اما در همین سالاوضاع تا حدودی تغییر کرد . در دسامبر 1977 ، آلمان غربی در ازای دریافت 8/4 میلیارد دلارمجوز ساخت 4 رآکتور هستهای را مجددا به شرکت کرافت ورک یونیون KWU ، داد ، اما ازآنجایی که شاه در جنگ 1973 اعراب و اسرائیل، تا حدودی با انور سادات رئیس جمهور وقتمصر طرح همکاری ریخت، خشم اسرائیلیها برانگیخته شد و آنها را از اتمی شدن ایران بهواهمه انداخت، لذا فشار زیادی را بر طرفین قرارداد با ایران وارد کردند و باعث شدند تا اجرایبرخی از قراردادهای هستهای ایران با تأخیر مواجه شود که با پیروزی انقلاب اسلامی، با ضررایران فسخ شدند. از طرف دیگر شاه نیز که در این زمان از اقدامات لابی صهیونیسم در عدماجرای قراردادهای هستهای ایران بی اطلاع نبود در پی گشایش فاز جدیدی از فعالیتهایهستهای با کشورهای غیر امریکایی و غیر اروپایی بود و لذا در سال 1976، یک قرارداد محرمانهسنگین برای خرید برخی تجهیزات و مواد اولیه هستهای را با افریقای جنوبی به امضاء رساند .(شایان ذکر است افریقای جنوبی تا حدود یک دهه بعد از این قرارداد، یعنی تا سال 1984،محدودیتهای تخصصی آژانس بین المللی انرژی اتمی را مبنی بر انتقال برخی از تجهیزات ومواد اولیه هستهای به کشورهای دیگر نپذیرفته بود و لذا تا قبل از پیروزی انقلاب این قرارداد باایران پابرجا بود) کارشناسان هستهای ایالات متحده در ایران برهه معتقد بودند شاه با ایجاد زیرساخت های هستهای، قرارداد یورودیف و انعقاد قرارداد با افریقای جنوبی، تحقیقات برای تولیدسلاحهای هستهای سطح پایین را آغاز کرده و مرکز تحقیقات هستهای امیرآباد، در تهران محوراصلی این برنامه است . در گزارش های این کارشناسان آمده بود ، تحقیقات ایران شاملمطالعات طرح های تسلیحات این فعالیت های محرمانه رژیم شاه، با یک برنامه غنی سازیلیزری که در سال 1975 آغاز شده ، ارتباط مستقیم دارد . شایان ذکر است این گزارش ها ازآنجایی که شاه هم پیمان و عامل ایالات متحده در منطقه حساس خاورمیانه محسوب میشد،زیاد جدی گرفته نمیشد و درنتیجه انعکاس چندانی در رسانهها نداشت . امریکا حتی در اکتبرسال 1978، 4 لیزر با فعالیت حساس (16 میکرون) را به ایران فرستاد. همچنین علیرغم ارائهگزارشات فوق در همین سال، وزارت امور خارجه ایالات متحده در یادداشتی اعلام کرد؛ ( آمریکااز تلاشهای ایران برای توسعه منابع انرژی غیر نفتیاش و تحقیقات هستهای این کشور دلگرمشده و امیداور است توافقنامه همکاری گسترده انرژی هستهای امریکا و ایران بزودی منعقدشود !( شاه همچنین درصدد بود تا پیش از نیمه دهه 1990، 23 رآکتور هستهای در ایران احداثکند و خواستار خرید مجتمع های قدرت هستهای از آلمان و فرانسه شد . در این راستا غیر از 6رآکتوری که تحت قرارداد بودند، شاه در آخرین سال حکومتش در پی خرید 12 رآکتور جدید ازایالات متحده، فرانسه و آلمان بود که محقق نشد . اگر چه گزارش هایی پیرامون اقدام شاهبرای دستیابی به تسلیحات هستهای و انجام تحقیقات در این زمینه، در اواخر دهه 70 میلادیارائه شد، اما با توجه به بازرسی های مکررآژانس بین المللی انرژی اتمی، اسناد معتبری در اینرابطه هنوز ارائه نشدهاند و بهر صورت با وقوع انقلاب و سرنگونی شاه، تحقیقات و فعالیت هایهستهای ایران با تغییرات بسیاری مواجه شد و رویهای صلح مدار و غیر تسحیلاتی را در پیشگرفت . در صورتی که اگر ایران قصددستیابی به سلاح هستهای را داشت، باید آن موقع از NPTخارج میشد ، زیرا زمان قابل توجیه برای خروج از NPT دقیقاً بعد از پیروزی انقلاب بود. چراکهبازنگری نسبت به همه توافقنامههای دوجانبه و چند جانبه ای كه توسط رژیم پهلوی منعقدشدهبود در حال انجام بود و این موضوع برای جامعه بین الملل منطقی و قابل هضم بود . اما جمهوریاسلامی ایران، تصمیم گرفت كه عضویت و پایبندی خود را به NPT و قرارداد پادمان و اساسنامهآژانس حفظ نماید و امام خمینی در موارد متعددی در صحبتهای عمومی خود سلاحهایهستهای را محكوم كردند. اما با این وجود سرنوشت خوبی در انتظار قراردادهای هسته ایایران نبود . تا وقوع انقلاب اسلامی در فوریه 1979، رآکتور شماره یک بوشهر به میزان 85درصد و احداث رآکتور شماره دو نیز 65 درصد پیشرفت فیزیکی داشتند، اما با پیروزی انقلاب،دولت موقت به ریاست مهدی بازرگان و انتصاب دکتر فریدون از فعالان نهضت آزادی، به ریاستسازمان انرژی اتمی ایران، عملیات ساخت نیروگاه بوشهر ، به عنوان بزرگترین پروژه اجراییهستهای خاورمیانه در زمان خود را متوقف ساخت و بسیاری از برنامههای هستهای دیگر نیز بهتعطیلی کشانده شد ! پس از انقلاب شرکت آلمانی زیمنس، حاضر به تکمیل نیروگاه هستهایبوشهر نشد و بجای آن پیشنهاد تکمیل این طرح با رآکتورهایی که با گاز طبیعی کار میکردند داد،که ایران با آن مخالفت کرد و از آنجایی که در این برهه ایران نمیتوانست فشار بین المللیچندانی به آلمان غربی وارد کند، لذا مشاجره حقوقی بر سر این طرح ناتمام تا سال 1988ادامه یافت و ایران درخواست غرامت کرد، اما سرانجام شرکت زیمنس با حمایت کمسیون تجارتبین المللی در پاریس، از این ماجرای حقوقی پیروز بیرون آمد و هیچ غرامتی به ایران پرداختنشد . پروسه ضررهای هستهای ایران در این دوره، شامل تأسیسات غنی سازی (یورودیف)فرانسه نیز میشد . عدم اهمیت سنجی و مدیریت ضعیف سازمان انرژی اتمی وقت، با فسخیکجانبه قرارداد یورودیف! ، ضرر هنگفتی را به ایران متحمل ساخت . در پی فسخ این قرارداد،فرانسویها اقامه دعوا کردند و شرکت (یورودیف) از آنجایی که این اقدام ایران را موجب عدمتحقق برنامه ریزی 10 ساله خود دانستند، تقاضای خسارت کرد و در نهایت 900 میلیون فرانکاز 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری ایران به عنوان خسارت تأمین شد و بقیه سهم ایران، سالها بعدبصورت کالا توسط فرانسه با ایران تصفیه شد! . از طرف دیگر جنگ تحمیلی 8 ساله نیز، باعثتخریب برخی تأسیسات نیمه کاره هستهای و همچنین عدم فعالیت چشم گیر در زمینهتحقیقات هستهای شد . نویسنده: مهدی علیخانی منبع: سایت مرکز اسناد انقلابhttp://www.atomicnews.ir/body.php?f=mf& ... 225516.htm (http://www.atomicnews.ir/body.php?f=mf&fname=1384-11--23-225516.htm)