PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : ليزرهاي رزميAlijafarizade
05-01-2006, 12:48
وسايل عادي ضدهوايي در برابر حملات گسترده به وسيله موشكهاي دقيق ناتوان خواهند ماند .در حال حاضر سلاح‎هاي فوق العاده دقيق به عنوان اسلحه اساسي ضربه اول (پيشگيرانه) در نظر گرفته مي شود. اين سلاح‎ها همراه با وسايل مبارزه راديو الكترونيكي ميتوانند سيستمها و وسايل پدافند ضدهوايي و ضد موشكي را از كار انداخته و امكانات و كارآيي كاربرد وسايل متعارف حمله هوايي را افزايش دهند. از نظر كارآيي، سلاح‎هاي دقيقي با سلاح‎هاي هسته‎اي تاكتيكي قابل مقايسه هستند و اكنون هواپيماهاي عادي ارتشي و تاكتيكي به حمل كننده آن نوع سلاح‎ها مبدل شدهاند. ميتوان گفت كه عامل رزمي سلاح‎هاي دقيقي از كيفيت جديدي بهرهمند شده است.

با پيدايي ليزرهاي نيرومند مختلف در اوايل سالهاي 1970، توجه به طراحي انواع فوق العاده مدرن سلاحهاي تاكتيكي و آزمايش اين نوع سلاحها چه در كشورمان و چه در ايالات متحده شدت يافت. براي اولين بار، اوايل سالهاي 1980 اعلام شد كه سلاح با انرژي هدايت شونده نه تنها ميتواند ساخته شود بلكه در آينده قابل پيشبيني ساخت آن امكانپذير است. در آن زمان ريگان رئيس جمهور آمريكا برنامه “ابتكار راهبردي دفاعي” را اعلام كرد كه در تاريخ با نام “جنگ ستارگان” ثبت شد. اما شرايط سخت فني كه بايستي براي طراحي برخي سيستمها رعايت شود، باعث شد كه آن برنامه كنار گذاشته شود.

ولي 10 سال بعد سطح فن‎آوري‎هاي مربوطه به قدري ارتقا يافته است كه مباني مناسب براي ساخت اولين سيستم تسليحاتي مبتني بر كاربرد اشعه ليزري به وجود آمد. در اين شرايط طرحهاي ايجاد سلاحهاي ليزري در برخي كشورهايي كه از فن‎آوري‎هاي مربوطه برخوردارند، احيا شدند.

در ايالات متحده برنامه‎هاي ساخت سيستمهاي رزمي ليزري با گستردگي خاصي اجرا مي شوند. اين برنامه‎ها در چارچوب برنامههاي گستردهتر ايجاد سيستم پدافند ضد موشكي ملي چند رده‎اي ايالات متحده اجرا مي شوند كه در چارچوب آن، اسلحه ليزري به عنوان وسيله نابودي موشكها در مرحله دوم ساخت اين سيستم تلقي مي شود.

روسيه هم از توان كافي فني براي ايجاد سيستمهاي رزمي ليزري برخوردار است. اما با عنايت به هزينههاي بالاي لازم براي اجراي اين طرحها، برنامه‎هاي ساخت سلاح ليزري روسي فعلاً منجمد شده و ميتوانند تا مدت نامحدودي به تعويق بيافتند.

اولويت برنامه‎هاي طراحي و ساخت سيستمهاي رزمي ليزري در ايالات متحده، گواه بر آيندهدار بودن اين سيستمهاست كه اين امر ناشي از يك سري امتيازات مهم سلاح‎هاي ليزري نسبت به وسايل سنتي ضد موشكي و ضدهوايي است كه با همين هدف به كار گرفته مي شوند. از جمله اين امتيازات ميتوان به امتيازات ذيل اشاره كرد:

- عامل ويرانگر فوراً به هدف تأثير آتش رسانده مي شود (حداقل زمان واكنش)؛

- باند فركانس هاي دستگاههاي ليزري با طول امواج بين يك تا دهها ميكرون، امكانات كاملاً نويني را در زمينه تشكيل دسته‎هاي نوري انرژي با عرض نزديك به سقف ديفراكسيوني (چند ثانيه) را فراهم مي كند كه با استفاده از اين عامل ميتوان دقت بالاي اصابت را تأمين كرد.

در جريان اجراي برنامه‎هاي طراحي سيستمهاي رزمي ليزري، قرار است ليزرهاي رزمي خاصي ساخته شوند كه كاربرد رزمي آن‎ها در سه سطح ميسر شود.

سطح اول (تاكتيكي)، سيستم رزمي ليزري زميني (برنامه THEL) است كه در مناطق نزديك و متوسط دفاع بايد مأموريت هاي ضدهوايي و ضد موشكي را اجرا كند. THEL (Tactical High Energy Laser) ليزر تاكتيكي آمريكايي است. طراحي آن در ماه مي سال 1996 شروع شد. اوايل تابستان سال 2000 اين ليزر در ميدان آزمايشي “وايت ساندز” (ايالت نيو مكسيكو) با موفقيت مورد آزمايش قرار گرفت. برد نابودي اهداف توسط اين ليزر فعلاً برابر بيش از 5 كيلومتر است. سيستم THEL اولين سلاح ليزري است كه آزمايشات عملياتي را طي كرده است.

سطح دوم (عملياتي-استراتژيكي)، شامل سيستم رزمي ليزري هواپايه (برنامه ABL) است كه بايد موشكهاي باليستيكي و كلاهكها و نيز موشكهاي بالدار را به هنگام خيزش و در مسير پرواز در فاصله 500-300 كيلومتري نابود كند. سيستم ABL ميتواند علاوه بر پدافند ضد موشكي استراتژيكي، براي نابود كردن اهداف استراتژيكي و تاكتيكي مانند رادارهاي پرنده، جنگندههاي شكاري و آتشبارهاي پدافند ضدهوايي مورد استفاده قرار گيرد. انتظار مي رود كه در سال 2006 اين سيستم به مرحله آمادگي اوليه براي بهره‎برداري برسد. در نهايت امر، تا سال‎هاي 2015-2012 نيروي هوايي ايالات متحده قصد دارد در چارچوب سيستم ضد موشكي در صحنه عمليات جنگي صاحب 8-7 فروند هواپيماي مجهز به سيستم ABL شود (“بررسي مستقل نظامي”، شماره 33، سال 2003).

سطح سوم (استراتژيك جهاني) از سيستم ليزري فضايي (برنامه SBL) تشكيل شده است. طراحي SBL در حال حاضر در سطح نمايش تكنولوژي قرار دارد. اين سيستم به صورت يك شبكه ماهوارهها (سكوهاي فضايي) مجهز به “توپهاي” ليزري تنظيم خواهد شد كه از امكاناتي فراتر از ABL برخوردار خواهند گرديد. اين توپها ميتوانند طيف وسيع اهداف (و به ويژه موشكهاي باليستيكي قاره‎پيما) را در سراسر كره زمين از بين ببرند.

ايالات متحده با اجراي برنامه‎هاي مذكور مي تواند سيستم چند رده‎اي جهاني پدافند ضدهوايي و ضد موشكي را بسازد كه بتواند بدون خروج از خاك ملي، از سرزمين آمريكا دفاع كند.

استفاده از طيف فركانسهاي مجتمعهاي ليزري با طول امواج از چند ميكرون تا دهها ميكرون، واقعاً امكانات كاملاً جديدي را در زمينه تمركز انرژي در فضا را فراهم ميكند كه اين امر به نوبه خود زمينه را براي ايجاد سيستمهاي رزمي ليزري با كارآيي خيلي بالاتر از موشكهاي ضدهوايي كنوني مهيا مي سازد.

با يقين زيادي مي توان فرض كرد كه به موازات راهاندازي توليد اين سيستمها، آنها به طور گسترده در پدافند ضدهوايي و ضد موشكي سطوح مختلف تعبيه شده و به تدريج جاي وسايل آتشي سنتي را خواهند گرفت.

ولي براي تكميل موفقيتآميز طرحهاي ليزرهاي رزمي بايد هنوز در زمينه ايجاد وسايل مناسب تشكيل و اداره اشعه ليزري در فضا، گزينش اهداف و كارآيي نمابودي كلاهك‎هاي رزمي با پوشش خوب عايق حرارتي، تلاش زيادي به عمل آورد.

با اين حال، سيستم تاكتيكي زميني آمريكايي-اسراييلي سلاح ليزري برنامه THEL تقريباً براي تحويل به نيروهاي مسلح آماده شده است. البته، اين سيستم از نظر مشخصات زيادي فعلاً از سيستمهاي موشكي ضدهوايي معاصر برد كوتاه دست كم دارند. به عقيده كارشناسان بلندپايه آمريكايي، دورنماي ايجاد سيستمهاي رزمي ليزري هواپايه به زودي تحقق خواهد يافت. ولي طرحهاي ايجاد مجتمعهاي ليزري فضايي در آينده نه چندان نزديك ساخته خواهند شد.russian news